Mijnwater B.V. (Heerlen) doet mee aan Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt

De Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt heeft als doel de levensvatbaarheid van een nationale CO2 markt. Voorbeelden van projecten binnen de Green Deal zijn het rendabel maken van mestvergisters, bescherming van veengebieden, schone brandstof voor zwaar transport en dus ook het gebruik van energie uit mijnwater voor het verwarmen en koelen van gebouwen. De Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt heeft de ambitie om broeikasgasuitstoot te verminderen en stimuleert bedrijven, die hun CO2 footprint willen reduceren, te investeren in Nederlandse projecten. De projecten worden in eigen land of regio uitgevoerd.

Andere partijen in deze Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt zijn:
Ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur en Milieu, CO2 Matters BV, CLM Onderzoek en Advies BV, Climategate Neutral Group BV, Stichting CO2 Bank Utrecht, De Groene Zaak, Ondernemers voor een duurzame economie, Stichting Energy Valley, Essent NV, Stichting Duurzaam Den Haag, Stichting Friese Milieufederatie, Green Sand Stock NV, Stichting Louis Blok Instituut, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Natuur- en Milieufederatie, Zeeuwse Klimaatfonds en Zitta Biogas.