Mijnwater energie voor GGD-pand Heerlen

Het gebouw van de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD) in Heerlen zal na de vernieuwbouw voorzien worden van duurzaam mijnwater energie.
De Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD) en Mijnwater B.V. hebben vorige week het contract gesloten voor de levering van duurzameenergie voor het nog grondig te renoveren gebouw aan Overloon 2 in Heerlen. Mijnwater gaat aan dit gebouw warmte en koude leveren én duurzame elektriciteit. Het is het achtste project dat op het leidingennetwerk van Mijnwater in Heerlen wordt aangesloten.
Het bestaande gebouw van de GGD in Heerlen wordt niet gesloopt, maar geheel gestript en daarna gerenoveerd met behulp van diverse duurzame materialen. Bij de duurzaamheidcertificering van BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) scoort de integrale energielevering van Mijnwater bijzonder goed.

BREEAM is het instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council en staat voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Mijnwater gaat het gebouw van de GGD voorzien van duurzame warmte en koude voor in totaal 4.126 m2 aan kantooroppervlakte. Dat betekent dat er door Mijnwater warmte en ook koude wordt benut uit diverse beschikbare duurzame bronnen. Via een uitwisselstation en ondergrondse leidingen wordt de energie getransporteerd naar een
netwerk van gebouwen. Het gebouw van de GGD ligt aan zo’n netwerk (ook wel clusternet genoemd).

Mijnwater maakt onder andere gebruik van de oude mijngangen, die na de sluiting in de vorige eeuw, zijn ondergelopen met grondwater. Op verschillende dieptes haalt Mijnwater uit dit water warmte dan wel koude. Daarnaast maakt Mijnwater gebruik van beschikbare restwarmte en restkoude die vrijkomt bij diverse processen in
de nabije gebouwde omgeving.
Ten behoeve van de opwekking van duurzame elektriciteit plaatst Mijnwater bovendien circa 155 m2 aan zonnepanelen op het dak van het GGD gebouw, die niet alleen door het kantoorgebouw, maar ook door het mijnwatersysteem worden benut. Zo zorgt een volledig integraal systeem voor de nodige CO2 besparing, minder fijnstof uitstoot, minder oververhitting van de buitenlucht in de zomer in Heerlen en omgeving en is het gebouw niet meer afhankelijk van aardgas.
Mijnwater B.V. is in 2013 opgericht en heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf. Mijnwater B.V. hoopt in het vierde kwartaal van 2016 circa 175.000 m2 vloeroppervlakte (woningen en kantoren) van mijnwater energie te kunnen voorzien. Met dit streven draagt Mijnwater B.V. bij aan de ambitie van de regio om tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.