Mijnwater Heerlen ontvangt 1 miljoen Interreg subsidie

Het Interreg NWE-programma ‘low carbon’ heeft een projectvoorstel geaccepteerd voor het ontwikkelen van CO2-arme stadsverwarming. In het
project werken 14 partners samen en wordt op zes locaties geïnvesteerd in warmtenetten. Heerlen is samen met Dublin, Aberdeen, Plymouth, Kortrijk en Boulogne sur Mer een van de voorbeeldlocaties. In totaal wordt 12 miljoen geïnvesteerd, waarvan 1,6 miljoen in Heerlen. De EC draagt 7 miljoen bij. De kick-off was bij Mijnwater in Heerlen.
Afgelopen dagen kwam een delegatie van 30 projectpartners naar Heerlen voor dezogenaamde kick-off meeting HEATNET. Door de aftrap van dit project bij Mijnwater B.V. konden de HEATNET-experts met eigen ogen aanschouwen hoe uitgebreid en innovatief de duurzame energielevering in Heerlen is. Volgens ir. Herman Eijdems, projectmanager en innovatiemanager van Mijnwater waren ze diep onder de indruk van het mijnwaterconcept en willen het getoonde voorbeeld graag volgen.

Lead partner van HEATNet, Declan Mc Cormac uit Dublin, merkte aan het slot van de meeting op: “Heerlen heeft bij de start de lat hoog gelegd voor dit ambitieuze project”. Mijnwater gebruikt de Interreg middelen om een nieuwe clusterkelder (ondergrondse energie-uitwisselstation)
te bouwen en het leidingennetwerk in cluster D uit te breiden. Het betreft hier de aansluiting van industrie en woningen in Heerlen Noord.
Interreg NWE (North-West Europe) heeft als doel Noordwest-Europa te versterken als belangrijke economische speler en als aantrekkelijke plek om te werken en te leven, met een hoge mate van innovatie, duurzaamheid en cohesie. Het project HEATNET wil de CO2-uitstoot in steden in Noordwest-Europa terugdringen door duurzame en CO2-vrije verwarming en koeling te leveren (inclusief afvalwarmte) aan woningen en commerciële gebouwen. De aanpak wordt ontwikkeld en getest in zes lokale energienetten in de UK, Ierland, België, Frankrijk en Nederland.
Het gaat hierbij om het introduceren en demonstreren van zogenaamde 4de generatie DHC-grids (District Heating and Cooling Grids). In tegenstelling tot traditionele stadsverwarming worden de distributieleidingen gevoed met zeer lage temperaturen voor verwarming.

In de aangesloten gebouwen zorgt een warmtepomp voor de benodigde (hoge) temperaturen. Door de lage temperatuur van het water kunnen de gebouwen ook worden gekoeld. Heerlen maakt daarbij gebruikt van de warme mijnwaterbronnen, waardoor de warmtepompen maar de helft van de energie gebruiken dan elders. Zowel de Europese Commissie als de Nederlandse topsector Energie geven aan dat deze vorm van warmte en
koude levering een belangrijke pijler is voor de energietransitie.

Om de doelen van COP21 (Klimaattop Parijs 2015) te kunnen halen dienen op termijn alleen al in Nederland 5 miljoen woningen te worden aangesloten op zo’n thermisch energienet in combinatie met warmtepompen. Het marktpotentieel voor deze ontwikkeling is zodoende enorm.
Ook het gebruik van geothermie (aardwarmte) zal de komende decennia grote sprongen moeten maken. Het mijnwaterconcept is ook voor Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) een onmisbaar onderdeel