Milk buddy, Whisky-app, Slimme ogen, Pin key, zorgbed en Knowledgemapp aan Versnellingstafels

Op 14 juli vond in het Heerlense Carbon6 het slotevenement plaats van de voorjaarsronde 2016 van De Limburgse Versnellingstafels. De 6 ondernemers die in april hun innovatieve ideeën pitchten aan een grote groep van 125 MKB ondernemers uit Zuid- en Midden-Limburg zijn daardoor in een stroomversnelling gekomen. De essentie van die De Limburgse Versnellingstafels: met elkaar aan de slag; sparren; elkaars ideeën verrijken en verdiepen om uiteindelijk tot concrete business opportunities te komen.

1. Knowledgemapp / PNA Group (Heerlen)
De ambitie van Stan Dieteren (PNA Group) is om MKB organisaties in staat te stellen aanzienlijk meer rendement uit kennis te halen dan tot nog toe. Aan deze Versnellingstafel is daarvoor een concept doorontwikkeld om MKB-bedrijven inzicht te geven in hun kenniskapitaal, zowel de risico’s die gelopen worden als de kansen die nog onbenut blijven. Een overgang van kennismanagement naar Kennis Bewust Management. De ontwikkeling gebeurt middels een protocol genaamd cogNIAM®, dat zich reeds heeft bewezen binnen (inter)nationale, kennisintensieve ondernemingen en is gebaseerd op wereldstandaarden. Een groep van Tafel-ondernemers gaat verder aan de slag met het zoeken naar funding voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de ondersteunede tool. De eerste MKB-bedrijven hebben zich al gemeld om voor hun organisatie een Knowledgemapp te laten maken.

2. Slimme ogen & brein innovaties / Heunen Opticiens (Beek & Geleen)
Raymond Heunen had al eerder meegedaan aan een van de eerste Versnellingstafels, namelijk die van Topsport Limburg. Resultaat daarvan is dat Heunen een oog-brein training heeft ontwikkeld waardoor topsporters tot 20% betere resultaten komen. De stand van de ogen heeft een direct effect op de werking van onze hersenen en daarmee van ons hele functioneren. Heunen is ervan overtuigd dat de ontwikkeling nog veel meer potentie heeft en wilde dat in een eigen Versnellingstafel verder onderzoeken en uitwerken. Maar waar te beginnen? Aan Tafel zijn een aantal proposities ontwikkeld en is er uiteindelijk voor gekozen om te starten met een doelgroep waar Raymond zelf het meeste mee heeft. Zijn droom is het om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. In de vervolgfase wordt er gezocht naar een onderwijsinstelling waar een pilot kan worden opgezet. Er wordt aansluiting gezocht bij voedingsdeskundigen, ergotherapeuten, osteopaten, etc…. In samenwerking met een arbodienst zal er een healthcheck vitaliteit worden opgezet.

3. Milk buddy / Start up (Echt)
Victoria de Bruijn is moeder van 3 kleine kinderen en ervaart als geen ander de hoe je mobiliteit beperkt wordt door onder andere de hoeveelheid spullen die je moet mee sjouwen voor het voeden en verzorgen van je kinderen. Al jaren geleden had ze het idee van een zelf verwarmende babyflesje. In de Versnellingstafel zag Victoria de kans om van idee naar bedrijf te komen. En zo ziet het er na een paar maanden van samenwerken met andere ondernemers ook uit! Het procédé eigent zich voor veel meer toepassingen met betrekking tot verwarming en verkoeling, maar voor nu is de keuze gemaakt om zich te richten op de babyfles. Er liggen inmiddels contacten met bedrijven die wereldwijd actief zijn op de babymarkt en de verwachting is dat er al dit najaar een eerste deal zal worden gesloten.

4. Whisky app / Van Eys (Maastricht)
De ambitie van Remco Bom is Maastrichtse whisky op vat groot maken. Hij produceert nu al op vat en wilde daar aan Tafel een app aan toevoegen die het delen van smaakbeleving door klanten mogelijk maakt. Het concept heeft de naam Traveling Barrels meegekregen aan Tafel. Zijn Tafel voegde daar nog iets heel nieuws aan toe: vaten reizen over de hele wereld als alibi voor vrienden en relaties om op een unieke manier smaak te beleven. Klanten zijn vermogende whisky minnende vriendengroepen en bedrijven. Zij reizen “onverwacht” over de hele wereld naar steeds nieuwe unieke plekken om de smaak van hun eigen vat te beleven en te delen. Samen vormen ze de Spirit Society. De Spirit Society App gaat het platform worden.
Remco gaat deze proposities op korte termijn verder beleven en nodigt de mensen aan zijn Tafel uit om daaraan mee te doen.

5. Pin Key / Berkx, Maatwerk voor woning en Bedrijf (Echt)
Jac Berkx is al langer exclusieve leverancier voor de pin-key in Nederland en richtte zich vooral op borginstellingen als vervanger voor de inbraakgevoelige sleutelkastjes bij mensen die aan huis verzorging krijgen. Hij worstelde met de vraag hoe deze markt beter te bewerken als kleine onderneming en welke andere markten voor dit product interessant zouden zijn. Aan Tafel werd de propositie aangepast van product naar concept: de pin-key staat voor 100% veilig toegangsverlening als service. Er werden ook enkele technische aanpassingen gerealiseerd waardoor het product in aanmerking komt voor de juiste certificeringen en keurmerken. Zorg blijft vooralsnog de focus en het verdienmodel uit uitgebreid.

6. Duurzaam innovatief design zorgbed / Medicura (Nederweert)
Zorgbedden zijn functioneel, veilig, betaalbaar, makkelijk reinigbaar, etc…. Dat die bedden in de ogen van gebruikers vaak lelijk zijn en niet passen in de omgeving van de gebruiker is niet relevant. Dick van Aggel, DGA van Medicura, wil daar verandering in brengen. Hij wil graag aan zijn klanten (zorgverzekeraars én individuele cliënten) een duurzaam design zorgbed kunnen aanbieden. En dat hebben de ondernemers aan zijn Versnellingstafel samen kunnen ontwikkelen. Bestaande bedden kunnen nu in een handomdraai met eenvoudige en recyclebare middelen een totaal andere look & feel krijgen. Voor de wat langere termijn werden er proposities ontwikkeld voor smart services zorgbedden.

Mooie en veelbelovende resultaten dus in de 4de ronde van de Limburgse Versnellingstafels, zegt Saskia van der Laak, projectmanager van De Limburgse Versnellingstafels. Veel van de ondernemers die met elkaar hebben samengewerkt aan een van de Tafels gaven tijdens het Slot Event al aan hun samenwerking voort te zetten. En ook dat is volgens Saskia een van de doelstellingen van de partners die de Limburgse Versnellingstafels organiseren (LWV, LED, Keyport, Innovatiehuis, LIOF, Provincie Limburg, Kamer van Koophandel, VKW).

In het najaar van 2016 is er weer een nieuwe ronde de De Limburgse Versnellingstafels. Ben jij een ondernemer die:
• veel kansen ziet in de markt en je wil jouw business een boost geven?
• een geweldig innovatief business idee heeft en je wil dat samen met andere ondernemers wil onderzoeken, verder ontwikkelen en versnellen?
• de toegevoegde waarde van innovatie methoden wil ontdekken?
• de meerwaarde ziet in het verbinden van netwerken, creativiteit, kennis en ervaring?

Meld je dan nu aan!
Voor meer informatie: www.delimburgseversnellingstafels.nl