Minder mbo’ers naar hbo in afgelopen decennium

In 2005 stroomde 42 procent van de gediplomeerden van mbo-4 door naar het hbo. Dit is gedaald tot 35 procent in 2016. Mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond stromen vaker door naar het hbo dan anderen, maar zijn vervolgens minder succesvol. Bij de doorstroom en het studiesucces spelen naast migratieachtergrond nog veel meer achtergrondkenmerken een rol. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2012 werd aangekondigd dat de basisbeurs in 2015 zou worden afgeschaft en vervangen door het leenstelsel. Volgens de Vereniging Hogescholen hebben zich daardoor meer studenten ingeschreven in het hbo, zodat ze nog een basisbeurs konden ontvangen. Daarom was er na 2012 een boeggolf in het aantal ingeschrevenen, met een toename in 2013 en 2014 en een sterke afname in 2015. In 2016 groeide het aantal inschrijvingen weer, maar wel tot iets onder het niveau van 2012. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in het aantal doorstromers van het mbo naar het hbo.