Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg, 55+ aan de kant

In de eerste vier maanden van 2016 zijn 13.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er 1.800 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal lopende WW-uitkeringen is deze maand gedaald. Uit het UWV-rapport Vacatures in Nederland 2015 blijkt dat relatief weinig vacatures met 55-plussers worden vervuld. Relaties en spontane sollicitaties zijn belangrijke aannamekanalen voor oudere werkzoekenden.

Minder nieuwe WW-uitkeringen

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in de eerste vier maanden van 2016 lager dan in de eerste vier maanden vorig jaar. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er 13.300 nieuwe WW-uitkeringen; vorig jaar waren dat er nog 15.000. Dit is een daling van 12%. Landelijk daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen eveneens met 12%.

Eind april 2016 zijn er in Limburg 32.200 lopende WW-uitkeringen. Het aantal WW- uitkeringen in Limburg is in april 2016 met 900 gedaald (-3%) ten opzichte van vorige maand. Landelijk daalt het aantal lopende WW-uitkeringen met 2%. Het aantal WW- uitkeringen in Limburg is op dit moment 8% hoger dan een jaar geleden, een verschil van 2.300 uitkeringen. Landelijk is er eveneens een stijging van 8%. Eind april 2016 zijn er in Nederland 460.500 lopende WW-uitkeringen.

De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen. De uitstroom uit de WW blijft als gevolg van de Wwz achter (zie ook toelichting pagina 6).

Relatief weinig vacatures met ouderen vervuld

UWV heeft onlangs het rapport Vacatures in Nederland 2015 uitgebracht. Voor het begin van de financiële crisis eind 2008 werd vanwege vergrijzing van de beroepsbevolking krapte op de arbeidsmarkt voorzien. Door de recessie en het langer doorwerken van personeel is daar tot nu toe weinig van gebleken. De meerderheid van de bedrijven (86%) heeft in 2015 geen problemen ondervonden met het vervullen van vacatures die ouderen achter laten en verreweg de meeste bedrijven (82%) verwachten ook in de komende twee jaar niet dat er daardoor problemen zullen ontstaan.

Een belangrijke uitkomst is dat de leeftijd een factor is bij het vinden van een baan. 55- plussers hebben een klein aandeel in de vervulde vacatures in Nederland (3%), terwijl deze groep met 34% een groot aandeel heeft in het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg. Het aandeel jongeren (tot 25 jaar) heeft daarentegen een klein aandeel (4%) in het aantal lopende WW-uitkeringen, maar een groot aandeel in de vervulde vacatures (33%).

Afbeelding Aandeel lopende WW-uitkeringen in Limburg naar leeftijd* en aandeel vervulde vacatures in Nederland naar leeftijd
2015

Schermafbeelding 2016-05-19 om 09.29.27

 

In de vervoerssector en het openbaar bestuur zijn het afgelopen jaar wel relatief vaak oudere werknemers aangenomen. Jongeren gaan juist vaker aan de slag in de detailhandel of horecapersoneel.
Relaties en spontane (open) sollicitaties zijn de belangrijkste aannamekanalen voor oudere werkzoekenden. Samen zijn deze kanalen goed voor bijna de helft van de met 55-plussers vervulde vacatures.

Omdat 50-plussers minder gemakkelijk opnieuw werk vinden, organiseert UWV onder andere netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen. Ook wordt samengewerkt met MKB Nederland bij de campagne Open voor 50-plus. De uitzendbranche heeft zich in mei 2016 bij deze campagne aangesloten.