Minister: geen verbreding A2 Weert-Eindhoven, elders grotere knelpunten

Dat blijkt uit ambtelijke stukken:

Naar aanleiding van de uitkomsten van het MIRT-onderzoek en de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) en na de bespreking in de Programmaraad heeft de minister besloten om nu geen Verkenning te starten naar de verbreding van de A2. De afweging daarbij is dat er grotere knelpunten zijn dan de A2 tussen Weert en Eindhoven, ook in de regio Zuid-Nederland.

Op 14 juni 2017 zijn de uitkomsten van het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven behandeld in de vergadering van de Programmaraad SmartwayZ.NL.

De Programmaraad is akkoord gegaan met het uitwerken en uitvoeren van het No Regret Pakket (pakket A). De uitvoering van dit pakket wordt betaald uit het budget van SmartwayZ.NL.

Binnen het Programma SmartwayZ.NL wordt de bereikbaarheid van Zuid-Nederland regelmatig gemeten. Hierbij wordt ook het verkeer op de A2 tussen Weert en Eindhoven meegenomen. Met de uitkomsten van die metingen wordt binnen het Programma SmartwayZ.NL bekeken waar de prioriteiten gelegd moeten worden, en of er voor de A2 andere maatregelpakketten overwogen moeten worden.

Pakket A: No Regret
Het No Regret pakket is een pakket van maatregelen dat tegen geringe investeringskosten op korte termijn uitvoerbaar is. Uitvoering van het No Regret Pakket verlicht de problematiek van de doorstroming, verkeersveiligheid en sluipverkeer enigszins. Het vormt een overbrugging tussen de huidige situatie en een toekomstig te realiseren vervolgpakket. Het realiseren van grootschalige infrastructurele maatregelen is immers een proces van jaren en in die tussenperiode moet wel iets in het gebied gebeuren.
Het No Regret Pakket lost de doorstromingsproblemen op de A2 niet op. Hiervoor zijn grootschaliger maatregelen nodig (wegverbreding). Het effect van het No Regret Pakket op de doorstroming op de A2 is afhankelijk van het succes van de maatregelen om het gedrag van de automobilisten te veranderen (i.c. spitsmijden).

Pakket D: Verbreden van de A2
Pakket D bevat maatregelen die gericht zijn op de verbreding van de A2. Doel hiervan is om de doorstroming te verbeteren waardoor ook het sluipverkeer wordt verminderd. Binnen pakket D zijn drie varianten onderzocht. In alle varianten wordt ook ingezet op een snelfietsroute en een verhoging van de frequentie van Sprinters om de multimodale bereikbaarheid te verbeteren.

Het toevoegen van een extra rijstrook tussen Valkenswaard en Leenderheide (D1) draagt niet bij aan de oplossing van het doorstromingsprobleem. De problemen bij Weert-Noord verergeren en er is juist een toename te verwachten van het sluipverkeer door het gebied.
Het realiseren van spitsstroken tussen Weert-Noord en Leenderheide in beide rijrichtingen (D2) lost de doorstromingsproblemen op de A2 op. Spitsstroken zijn een goedkopere oplossing dan volwaardige derde rijstroken. Spitsstroken zijn echter, ondanks de lagere snelheid van 100 km/uur, onveiliger en duurder in de jaarlijkse operationele kosten.
Variant D3 omvat het realiseren van volwaardige extra rijstroken zodat de A2 tussen Weert-Noord en Leenderheide in beide rijrichtingen uit 2×3 rijstroken bestaat. Deze oplossing zorgt ervoor dat de doorstromingsproblemem op de A2 worden opgelost. In tegenstelling tot variant D2 wordt de snelheid in de spits niet beperkt tot 100 km/uur waardoor de reistijden korter zijn.