Gisteren was minister Kajsa Ollongren van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op werkbezoek in Parkstad Limburg. Tijdens haar bezoek aan Heerlen deed ze onder meer Maankwartier aan. Louis Hiddes van Mijnwater B.V. gaf de minister uitleg hoe dit nieuwe stadsdeel met duurzame energie verwarmd en gekoeld wordt.

Met de doorontwikkeling van de technologie heeft Mijnwater B.V. inmiddels zo’n 200.000 m2 vloeroppervlakte (gebouwen en woningen) aangesloten. Dit zijn, tot nu toe, 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen, kinderdagverblijf, sporthal en twee supermarkten. Heerlenheide Centrum krijgt een uitbreiding van 153 rijtjeswoningen, 96 rug-aan-rug woningen en 60 portiek- etagewoningen. In Maankwartier worden dit jaar de laatste 38 appartementen van de 111 nieuwe woningen, het hotel en het station aangesloten.

11.000 woningen aangesloten in 2022
Op dit moment ligt er een Plan van Aanpak voor circa 2.000 woningen van woningcorporaties in Parkstad Limburg. Voor het eind van dit jaar (2018) wordt met de uitvoering van de eerste projecten gestart. De beoogde samenwerking met Parkstad moet uiteindelijk leiden tot een blauwdruk voor het uitvoeringprogramma van Palet 3.0 voor aansluiting van ruim 11.000 woningen in heel Parkstad in de periode 2018 tot 2021/2022.