Minst aantal faillissementen in Limburg sinds half jaar

Het aantal failliet verklaarde bedrijven in Nederland is gestegen. In oktober 2017 zijn er 20 bedrijven meer failliet verklaard dan in september, meldt het CBS. Ondanks deze stijging is de trend nog steeds dalend. De meeste faillissementen in oktober zijn uitgesproken in de handel.

Limburg kende echter het minst aantal faillissementen sinds een half jaar. In oktober bleef de teller steken op 16. In september waren dat er nog 30. Van de 16 in oktober waren er drie eenmanszaken en 13 bedrijven of instellingen.

Cijfers Limburg laatste half jaar:
mei 2017: 18
juni 2017: 22
juli 2017: 22
augustus 2017: 25
september 2017: 30
oktober 2017: 16

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001. De stijging in oktober volgt op een lichte toename in september. Het is echter nog te vroeg om te zeggen dat met de stijgingen in de afgelopen twee maanden de trend verandert.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in oktober 288 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 56.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in oktober de meeste faillissementen uitgesproken in de vervoer- en opslagsector.