MKB Financieringspoort Limburg: vouchers voor onderzoek financieringsmogelijkheden

Gedeputeerde Beurskens geeft 20 april  in het Ondernemersplein in Roermond het startsein om de toegang tot financiering voor Limburgse Middelgrote en Kleine Bedrijven te verbeteren.  Met behulp van het project MKB Financieringspoort Limburg kunnen MKB-ondernemers met steun en kennis van specialisten onderzoeken of ze in aanmerking komen voor leningen, bijdragen uit fondsen of andere financieringsmogelijkheden.

.

MKB Financieringspoort Limburg is een initiatief van LIOF en de Kamer van Koophandel. Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg.

.
Middelgrote en kleine bedrijven (MKB) zijn de motor van de Nederlands en de Limburgse economie. MKB’ers zijn echte ondernemers, die groeikansen creëren, nieuwe markten zoeken en innovatieve ideeën lanceren. Daar is ondernemerszin voor nodig. En financiering. Dat laatste is te vaak een probleem. MKB’ers kennen niet altijd de wegen om toegang tot financiering te vinden.

.
Voorlichting en verdieping

.
MKB Financieringspoort Limburg helpt ondernemers om die wegen te ontdekken, te onderzoeken en te bewandelen. LIOF en de Kamer van Koophandel nodigen ondernemers actief uit om op zoek te gaan naar mogelijkheden. De eerste stap bestaat uit collectieve voorlichtingen. Verspreid over Limburg worden de komende maanden verschillende voorlichtingen georganiseerd. De tweede stap bestaat uit verdiepingsworkshops: ondernemers die kansen zien, kunnen daarin meer te weten komen over hun specifieke vragen en mogelijkheden.

.
Vouchers voor specialistische hulp

.
Via 1-op-1 advisering en matching met financieringspartners wordt de poort opengezet naar concrete financieringen. MKB Financieringspoort Limburg maakt dat mogelijk via vouchers. Met de vouchers kunnen ondernemers financiële experts inhuren ter ondersteuning bij de aanvraag van een financiering. De voucher levert daarvoor een bijdrage van 50%, met een maximum van € 2.500.
Brede samenwerking

.
Het grootste deel van de kosten van het project MKB Financieringspoort Limburg wordt gefinancierd door de Provincie Limburg. De Provincie Limburg heeft 465.000 euro beschikbaar gesteld voor dit project. Het beheer van het project is in handen van LIOF, in de uitvoering trekken LIOF en Kamer van Koophandel gezamenlijk op.

.
De eerste collectieve voorlichting vindt plaats in het Ondernemersplein in Roermond, op woensdag 20 april 2016, van 14:30 tot 18:00 uur. Adres: Steegstraat 5, 6041 EA Roermond