MKB L1mburg Prijs 2016: Van winst naar waarde

Inderdaad, bij ondernemen zou het dus niet alleen om een goed verdienmodel en een gezond financieel resultaat moeten gaan. Anders uitgedrukt: ondernemers dienen ook te gaan voor maatschappelijke winst!

Aan u, waarde ondernemer, nu de uitdaging om duidelijk te maken dat ook ú maatschappelijke winst maakt. Het maakt hierbij niet uit op welk terrein uw bedrijf actief is. De enige voorwaarde is dat uw bedrijf zich op Limburgs grondgebied bevindt. Hier volgen ter verduidelijking enkele, algemeen geformuleerde, voorbeelden:

– Onderneming A heeft, onder meer door gebruikmaking van job carving, bereikt dat enkele tientallen mensen met een achterstand nu toch zinvol werk kunnen verrichten en daardoor een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Bovendien zet de onderneming zich in om het concept ook toegang te geven tot andere organisaties.

– Onderneming B is actief in de gezondheidszorg en heeft hulpmiddelen ontwikkeld waardoor minder mobiele senioren nu langer in hun eigen thuissituatie kunnen blijven wonen.

– Onderneming C en onderneming D hebben hun krachten gebundeld in een project waardoor talentvolle studenten voor de regio of de provincie behouden blijven in plaats van naar de Randstad uit te wijken. Het project is inmiddels uitgegroeid tot een heuse onderneming, die al in haar eerste jaar zwarte cijfers verwacht te zullen schrijven.

– Onderneming E is erin geslaagd haar hele gamma te verduurzamen zonder meerkosten; sterker nog: de kosten zijn met meer dan 10% afgenomen. Verder wordt niet langer landelijk ingekocht, maar uitsluitend regionaal. Een aanzienlijke reductie van de transportkosten is daarvan een aangenaam bijkomend effect.

De MKB L1mburg Ondernemersprijs is een gezamenlijk initiatief van MKB-Limburg en de regionale omroep L1, en is als zodanig een voortzetting van wat de afgelopen jaren bekend is geworden als de Innovatieprijs voor ondernemers in Limburg.

Openstelling inschrijving
U kunt zich tot 15 februari 2016 voor deze prijs aanmelden door het aanvraagformulier digitaal op te vragen bij Lidy Smit (smit@mkblimburg.nl ), beleidsmedewerker Verenigingszaken bij MKB-Limburg, en het ingevuld aan haar te retourneren.

Prijs
De winnaar krijgt een kunstwerk en voor € 10.000 advertentietijd op L1. Het kunstwerk wordt vervaardigd door de bekende kunstenares Chris Gadiot.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt dinsdag 19 april 2016 plaats tijdens een live tv-uitzending van L1 in Maastricht. De precieze locatie wordt binnenkort bekendgemaakt.

Procedure
Tot 15 februari 2016 kunnen ondernemers zich inschrijven. Daarna gaat een selectiecommissie alle inschrijvingen beoordelen en kiest vanuit elk van de zes regio’s van MKB-Limburg één bedrijf dat wordt genomineerd. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van Monique Princen, voorzitter van MKB-Limburg, bezoekt de genomineerde bedrijven. Hier krijgen de ondernemers de kans om hun bedrijf te presenteren en de jury ervan te overtuigen dat zij de hoogste maatschappelijke meerwaarde hebben.

Bij de beoordeling door de jury wordt overigens ook naar andere aspecten gekeken, zoals doorzettingsvermogen, creativiteit en gedurfd optreden, continuïteit en imago.

Promotie
L1 maakt van alle genomineerde bedrijven een reportage in de aanloop naar de live-uitzending.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Ilmar Woldring, secretaris van de organiserende afdeling Maastricht-Heuvelland van MKB-Limburg: 0653-847638 en info@iwecom.nl