MKB-Limburg maakt bezwaar tegen schrappen station Grubbenvorst/Greenport Venlo

Monique Princen heeft als voorzitter van MKB-Limburg vandaag een brief gestuurd aan Provinciale Staten met het verzoek om het besluit om station Grubbenvorst in Greenport Venlo te schrappen te heroverwegen.

Volgens MKB-Limburg is station Grubbenvorst/Greenport Venlo van zeer groot belang voor de toegankelijkheid van Venlo-Venray als logistiek centrum van de provincie Limburg.

Onderstaand de volledige brief.

Provinciale Staten van de Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Roermond, 15 augustus 2017

Bezwaar schrappen station Grubbenvorst/Greenport Venlo

Geachte statenleden,

Onlangs heeft u besloten om het station Grubbenvorst in Greenport Venlo te schrappen. Wij willen u dringend verzoeken om uw besluit hierin te herzien en de oorspronkelijke plannen alsnog uit te voeren. Het station Grubbenvorst/Greenport Venlo is van zeer groot belang voor de toegankelijkheid van Venlo-Venray als logistiek centrum van de provincie Limburg.

Een groot deel van de werkgelegenheid in Noord-Limburg is gebaseerd op de logistiek. Voor werkgevers is goede bereikbaarheid van het grootste belang om continuïteit te kunnen bieden. De schaarste aan voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten maakt dat werkgevers in Noord-Limburg moeten concurreren met omliggende regio’s wanneer het gaat om het aantrekken van personeel. Wanneer de bedrijven slecht bereikbaar zijn, zullen arbeidskrachten eerder voor een baan buiten de regio kiezen en komt de continuïteit van de betreffende bedrijven in het gedrang. Het geplande station Grubbenvorst / Greenport Venlo zal bijdragen aan de toegankelijkheid van de bedrijven en zorgt ervoor dat arbeidskrachten binnen en buiten de regio aangetrokken kunnen worden.

De werkgelegenheid op het terrein van Greenport Venlo neemt nog steeds toe. Toegankelijkheid van het terrein blijft ook op de langere termijn een must. Zowel (lager opgeleide) werknemers, als studenten van en naar de campus op het voormalige Floriadeterrein zijn afhankelijk van een goede OV-verbinding. Het geplande station Grubbenvorst/Greenport Venlo heeft hierbij een belangrijke functie. De trein is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Limburg. Onder meer voor woon-werkverkeer is een uitstekende OV-verbinding met het terrein voor tuinbouw- en agrofoodontwikkeling van groot belang. Bovendien vereist het door de provincie nagestreefde Modal Split eveneens een goede OV-ontsluiting van het terrein.

MKB-Limburg werpt zich als belangenbehartiger op voor de kleine en middelgrote ondernemingen in Limburg. Wij steunen hierin het SMART Logistics Centre Venlo, waarin het logistieke bedrijfsleven samenwerkt met de regionale overheid en kennisinstellingen aan de versterking van de positie van de logistieke hotspot Venlo. Op dit moment zijn er zo’n 150 stakeholders betrokken waarvan het merendeel logistiek bedrijfsleven, maar ook belangenverenigingen zoals Ondernemend Venlo en de LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging). Samen zorgen deze bedrijven voor een overgrote deel van de werkgelegenheid in de regio.

Samengevat zal het schrappen van station Grubbenvorst/Greenport Venlo grote nadelige gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van het terrein. Wij rekenen erop dat u bovenstaande belangen zult meenemen bij de heroverweging van uw besluit. Uiteraard zijn wij van harte bereid om hierover met u het gesprek aan te gaan.

Met vriendelijke groet,

Monique Princen,
voorzitter MKB-Limburg