MKB-Limburg versterkt haar kennisnetwerk met partners (persbericht)

18 Limburgse bedrijven hebben het lidmaatschap van MKB-Limburg omgezet in een partnerschap. MKB-Limburg kan door middel van deze zogeheten Partner Organisaties en Business Partners nog beter gebruik maken van de kennis en expertise van leden vóór leden. Partners delen hun kennis met alle leden van MKB-Limburg. Dit kan tot uiting komen in onder meer; workshops, vakrubrieken op de website en speciale ledenvoordelen. Ook zullen deze partners een rol vervullen als strategisch sparringspartner in vaste overlegvormen binnen MKB-Limburg.

20 april vond de feestelijke aftrap en de ondertekening van de overeenkomsten met de partners in het Ondernemersplein in Roermond plaats. Tijdens de bijeenkomst was er alle tijd om nader kennis te maken met MKB-Limburg als organisatie en voor de partners onderling. “Deze basis aan partners representeert de Triple Helix goed en MKB-Limburg is de verbindende schakel in dit geheel. We zien er naar uit om nog meer voor onze leden te kunnen betekenen met ons uitgebreide kennisnetwerk,” aldus
Monique Princen, voorzitter MKB-Limburg

Een overzicht van de MKB-Limburg partners:
Rabobank Limburg, Zuyd Professional (Hogeschool Zuyd), WijLimburg, UWV Werkbedrijf,Adelmeijer Hoyng Advocaten, Huver Advocaten,Citaverde College, NLW Groep, Gemeente Venray, Koninklijke Metaalunie,Koenen en Co, Zuidlease, Westrom, ABN AMRO, Top Onderzoek, Thaeles, Martin Cuypers bv, VGZ.