MKB-Nederland: ‘Krimpende instroom mbo baart zorgen’

Van Straalen: “Met name in de techniek zijn of dreigen al tekorten aan vakmensen op mbo-niveau.” Volgens hem begint de aanpak van het probleem bij het vmbo, dat meer waardering en investeringen verdient.

Voorzitter Ton Heerts van de MBO Raad luidde gisteren de noodklok omdat de opleiding van voldoende goede vakmensen steeds verder onder druk komt te staan. De instroom van jongeren in het mbo droogt op, waarschuwt hij. Dat is niet alleen het gevolg van een demografische krimp, maar ook van een dalende instroom vanuit het vmbo. Het aantal leerlingen op het vmbo daalt sneller dan in de rest van het voortgezet onderwijs. Het aandeel dat naar havo of vwo gaat, wordt steeds groter. “Dat is een bedreiging voor het mbo en dus voor het mkb”, zegt MKB-voorzitter Van Straalen. “Op het vmbo zitten de mbo’ers en de vakmensen van de toekomst.”

Ontoereikende bekostiging
Van Straalen pleit al langer voor meer investeringen in met name het technische vmbo. Mede door de ontoereikende bekostiging verdwijnen steeds meer technische afdelingen op vmbo-scholen. Dat is zorgelijk, omdat de vraag naar technische vaklieden juist alleen maar stijgt. Ook het nog altijd negatieve imago speelt het vmbo parten. “Veel mensen zien het vmbo ten onrechte als restonderwijs. Ouders zien hun kinderen vaak liever naar de havo gaan. Dat is doodzonde. Terwijl het bedrijfsleven het vmbo juist in hoge mate waardeert. We hebben die jongens en meisjes keihard nodig.”

Overstap makkelijker
Het recente voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om de overstap van het vmbo naar de havo makkelijker te maken, helpt het mbo en dus het bedrijfsleven niet. “Dat kan immers gevolgen hebben voor de instroom in het mbo.” Van Straalen vindt het wel een goed idee om het voor vmbo-leerlingen makkelijker te maken om door te stromen naar het mbo, zoals de staatssecretaris en minister van Onderwijs ook van plan zijn. De bewindslieden willen vooral leerlingen tegemoetkomen die al vroeg weten wat ze willen worden. Ze kunnen in de toekomst in vijf jaar tijd een mbo-diploma bemachtigen door tijdens het vmbo al vakken op mbo-niveau te volgen. Volgens Van Straalen vraagt de situatie om nauw overleg met en een gezamenlijke aanpak van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.