MKB Parkstad als brugfunctie tussen lokale ondernemersverenigingen (persbericht)

Allemaal verenigingen die worden bestuurd door vrijwilligers oftewel ondernemers die zich pro deo inzetten voor het ondernemersklimaat in hun gemeente. MKB Parkstad doet dit als regiobestuur vanuit de overkoepelende vereniging; MKB-Limburg, met een eigen bestuur voor de gehele regio Parkstad. Het huidige 11-koppige bestuur probeert de verbindende schakel te zijn binnen de Triple Helix (Ondernemers-Overheid-Onderwijs). Dit komt o.a. tot uiting in collegebezoeken bij alle gemeentes binnen Parkstad en nu ook met een eerste collectieve bijeenkomst voor alle ondernemersverenigingen binnen Parkstad.

Ruim 30 bestuurders van lokale ondernemersverenigingen wisten hun weg te vinden naar de Golfclub in Brunssum voor een eerste kennismaking geleid door Tibert Lagarde, voorzitter van MKB Parkstad en een afvaardiging van zijn bestuur. Als MKB Parkstad willen we deze brugfunctie op ons nemen, getuige de opkomst en de positieve reacties, blijkt dat deze rol meer dan gewenst is. ‘ aldus Tibert Lagarde.

Alle aanwezigen onderschreven de grote behoefte aan samenwerking. Deel niet alleen je successen maar ook je fouten. Zoek elkaar op en maak gebruik van de kennis en ervaringen in andere gemeentes. Een ander hoofdthema was ‘Parkstad profilering’. Hoe kunnen we collectief aan de slag met successen in onze regio? Vaak is dit nog versplinterd en kan hier gezamenlijk veel meer profijt uit worden gehaald. Tot slot het thema ‘Bestuursondersteuning’ voor ondernemersverenigingen. Hoe vorm je een sterk bestuur en hoe krijg je betrokkenheid en commitment vanuit je achterban? Vele vragen, welke zorgden voor een verrassend open gesprek. Een mooi vertrekpunt dat smaakt naar meer. Een volgende bijeenkomst wordt in het najaar geïnitieerd en georganiseerd door MKB Parkstad.