De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft besloten dat het geen subsidie verstrekt voor de bouw van een grote biogascentrale op Chemelot. Deze subsidie was volgens de initiatiefnemers OCI Nitrogen en RE-N Technology wel noodzakelijk om de installatie te kunnen ontwikkelen.

In oktober 2017 deden bij bedrijven een aanvraag voor de Stimulering Duurzame Energie regeling (SDE+) ten behoeve van financiële ondersteuning van het Zitta®Biogas Chemelot project. Dit project wordt door alle betrokken partijen en stakeholders als belangrijk gezien voor zowel de agrarische sector om het mestoverschot op circulaire wijze te verwerken, als voor de industrie om haar CO2 footprint te verminderen. Voor de provincie Limburg en voor Chemelot zou deze biogasinstallatie ook absoluut een waardevolle aanwinst zijn in het realiseren van de visie op duurzaamheid en circulariteit. Zowel OCI Nitrogen (producent van kunstmest)en RE-N Technology (specialist op het gebied van duurzame energieproductie via mestvergisting en mineralenverwerking) als ook de Provincie, Chemelot en betrokken veehouders zijn teleurgesteld over dit besluit, maar laten weten zich te realiseren dat er economische risico’s aan een biogasinstallatie op deze schaal zijn verbonden.