De Limburgse werkgelegenheid kan een flinke impuls krijgen indien de Einstein Telescoop in het Heuvelland gevestigd wordt. Het Rijk is in ieder geval bereid om 32 miljoen euro opzij te zetten voor faciliteiten van wereldformaat, zoals de genoemde telescoop.

“Afhankelijk van voor welke faciliteit gekozen gaat worden, kan het bedrag ingezet worden voor maken van een start met plannen voor een nieuwe internationale faciliteit in Nederland, bijvoorbeeld de Einstein Telescoop”, zo schrijft Ingrid Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een kamerbrief van eind april.

Het plan om de telescoop in Limburg te plaatsen bestaat al jaren en het expliciet noemen toont de betrokkenheid vanuit het Rijk aan. Dit ondergrondse meetstation kan zwaartegolfkrachten detecteren en Limburgse grond zou volgens eerder verricht bodemonderzoek hiervoor zeer geschikt zijn.

Minister Van Engelshoven geeft daarbij wel nadrukkelijk aan dat het toegezegde geld geen garantie biedt dat de Einstein Telescoop in Nederland komt. Andere locaties die ook in aanmerking komen zijn Sardinië en de regio Boedapest. Rond 2020 bepaalt het Europese investeringsfonds Esfri of de telescoop in het grensgebied komt. De totale kosten van het project kunnen oplopen tot 1,1 miljard euro.