Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Het is voor het eerst dat Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen in deze lijst.

Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten vijftig beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien. Er is een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten de vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar te delen met het grote publiek, zoals door de organisatie van de Nationale Molendag.

Nederland kent zo’n 1.200 draaiende molens. Het merendeel staat in Zuid-Holland. Limburg heeft een tachtigtal molens en bijna evenveel (vrijwillige) molenaars. Vanwege het heuvelachtig karakter heeft Limburg de meest op water aangedreven molens. Zo’n 100 jaar geleden waren er nog 10.000 molens in bedrijf in Nederland.