Motie Tweede Kamerlid Martijn van Helvert: vrachtvluchten naar Limburg

Limburgs Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) heeft vandaag een motie ingediend om vrachtvluchten die in de toekomst niet meer op luchthaven Schiphol terecht kunnen, op te vangen op andere vliegvelden. Maastricht Aachen Airport wordt daarbij als (enige) voorbeeld genoemd.

Onderstaand de motie die werd onderschreven door de Kamerleden Van Helvert (CDA), Visser (VVD), Jetten (D66), Bruins (ChristenUnie), Kuiken (PvdA) en Graus (PVV). Samen hebben de partijen een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over deze motie.

– overwegende dat zowel passagiersvervoer als vrachtvervoer van en naar Schiphol essentieel zijn voor de Mainportfunctie van de nationale luchthaven;

– overwegende dat een sterke vrachtpositie van nationaal belang is vanwege exportkansen, vestigingsklimaat en werkgelegenheid;

– verzoekt de regering slotallocatie nu en in de toekomst te optimaliseren en daarom zo spoedig mogelijk in overleg te gaan over het hergebruik van toebedeelde, maar niet gebruikte slots , met het operationeel Schiphol overleg (OSO) en de slotcoördinator en de Kamer hierover te informeren;

– verzoekt de regering voorts om in beeld te brengen op welke wijze en condities niet Mainportgebonden vrachtvluchten aanvullende ruimte kunnen krijgen op andere vliegvelden, zoals Maastricht Aachen Airport;