MOVARE (Kerkrade) doet onderzoek naar werkdruk in eigen organisatie

Op donderdag 5 oktober staakt het primair onderwijs in Nederland. De vakbonden hebben – ondersteund door de organisaties die verenigd zijn in het PO-Front – tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek voor een eerlijk salaris en minder werkdruk kracht bij te zetten.

“Een verhoging van het salaris van de leerkracht, daar heeft een onderwijsstichting geen invloed op”, laat de onderwijsstichting weten. “Het verminderen van de administratieve werkdruk wel. MOVARE pakt hierin de lead en start binnenkort een uitgebreid onderzoek naar alle facetten van administratieve werkdruk en beleefde werklast.”

“Wij nemen werkdruk heel serieus”, zegt Ryszard Kruszel, voorzitter College van Bestuur bij onderwijsstichting MOVARE. “Het onderwijs moet organisatorisch op de schop. De tijd heeft stil gestaan, maar we kunnen absoluut niet stil blijven staan. We willen de mogelijkheden voor automatisering van administratieve processen binnen het primair onderwijs zo snel mogelijk helder hebben. We hebben een specialistische partner gezocht die ons kan helpen bij dit onderzoek. Die partner hebben wij gevonden in Work-flows uit Etten-Leur. Zij hebben uitstekende expertise in het onderwijs én onderwijsbedrijfsvoering.”

De komende maanden worden vier MOVARE-scholen bezocht. Daar wordt onderzocht waar het administratieve werk van de leerkracht, intern begeleider en directeur uit bestaat en voor wie het gebeurt. Er wordt naar de context van gebruikte computerprogramma’s, formats et cetara gekeken waarmee gewerkt, vastgelegd of gerapporteerd wordt. Bovendien wordt er met de collega’s op deze scholen uitvoerig gesproken. Het inzichtelijk maken van het proces om onnodige dubbelslagen te voorkomen, vormt eveneens onderdeel.

Vanuit deze bevindingen volgen er voorstellen die een andere kijk moeten bieden op de administratieve taak. Ook wordt bij OC&W en Inspectie getoetst wat de noodzakelijke minimum variant is en wordt bekeken wat ouders en andere instanties nodig hebben om zicht te hebben op voortgang en ontwikkeling van het kind.

47 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals maken deel uit van onderwijsstichting MOVARE. Dit zijn 43 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal zo’n 11.700 leerlingen.