MTB besteedt klus uit aan Lebenshilfe Aken en onderzoekt kansen op Duitse markt

Maatschappelijke onderneming MTB in Maastricht kijkt nadrukkelijk ook over de grens. Volgens CEO Hans Verwijlen ligt die keuze voor de hand. “Zuid-Limburg is klein, MTB is een grote onderneming waar veel mensen werken en daarvoor hebben wij veel werk nodig.” In België en Duitsland blijkt volop werk voorhanden.

Een goed voorbeeld is de samenwerking die MTB aanging met drukkerij Pietermans in Lanaken. Beide partners richtten een nieuw bedrijf op, Impreso, een internationale drukkerij waar onder meer mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt uit zowel Nederland als België. De joint-venture blijkt  succesvol en maakt een onstuimige groei door. De unieke combinatie van kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen, levert daar zeker een bijdrage aan.

Aken als speerpunt

Naast de Belgische wordt ook  de Duitse markt ontgonnen, met Aken als speerpunt. “De Duitse markt is groter en is meer maakindustrie waar onze mensen terecht kunnen,” vertelt Verwijlen. “We waren overigens al actief op de Duitse markt, maar onze activiteiten hebben een impuls gekregen dankzij de samenwerking met Lebenshilfe in Aken. Deze organisatie zet zich net zoals MTB in voor mensen met een arbeidsbeperking. Directe aanleiding om bij Lebenshilfe aan te kloppen was een concrete klantvraag. De landelijk opererende bedrijfscateraar Albron had vele honderden houten kistjes nodig voor de aankleding van bedrijfsrestaurants. Die opdracht kon MTB niet meer uitvoeren omdat de houtbewerking al enige tijd geleden is opgedoekt. Dus waarom niet over de grens kijken ? “De samenwerking met Lebenshilfe dient twee doelen,” licht de CEO toe. “Op de eerste plaats spelen we elkaar de bal toe op het gebied van werk; Lebenshilfe heeft afdelingen die wij niet meer hebben, andersom hebben wij diensten, zoals drukwerk, die Lebenshilfe niet in huis heeft. Op de tweede plaats, en dat vind ik net zo belangrijk, leren we ontzettend veel van elkaar.”

Samenwerking in de grensregio

Norbert Zimmermann, Geschäftsführer Lebenshilfe onderschrijft dit: “MTB en Lebenshilfe versterken elkaar op verschillende manieren. Beiden willen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle baan bieden. Deze samenwerking stelt ons nog beter in staat dat te doen. De mensen van MTB werken hier prima samen met onze medewerkers. Ze ontmoeten elkaar, werken samen en eten samen. In het begin waren er aparte groepjes, daar is geen sprake meer van. Iedereen gaat heel gemoedelijk met elkaar om. Taal- en cultuurverschillen worden prima overbrugd. Dat is voor mij een van de grote voordelen: men leert verschillen maar vooral overeenkomsten zien. Zo bewijzen we dat MTB en Lebenshilfe in staat zijn om grensoverschrijdend werken in deze grensregio in praktijk te brengen.”

Onderzoek

MTB heeft ambitieuze plannen als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking. Hans Verwijlen: “In België kijken we vooral naar dienstverlening en overheden.  In Duitsland met name naar de maakindustrie. Op dit moment loopt een onderzoek waarmee we de grensoverschrijdende werkkansen voor onze mensen verder in kaart brengen.”

Bron: LED