Museum Van Bommel van Dam (Venlo) in 2020 zelfstandig verder

Museum Van Bommel van Dam verhuist van de Deken van Oppensingel naar het voormalig postkantoor aan de Keulse poort. Kosten van de verhuizing en de aankoop van het voormalig postkantoor bedragen 8,5 miljoen euro. De gemeente Venlo en de Provincie Limburg hoesten dit bedrag op.

Deze plannen heeft het college van B&W aan de gemeenteraad gepresenteerd. Als de raad akkoord gaat met de plannen zal het museum per 1 november van dit jaar sluiten aan de Deken van Oppensingel. Vervolgens wordt er dan een jaar de tijd genomen om de verhuizing te realiseren. In die tussenliggende periode zal Van Bommel van Dam op andere locaties exposeren.

Eind 2019 moet de verhuizing afgerond zijn en zal het museum ook zelfstandig verder gaan. Hiervoor wordt een nieuwe stichting in het leven geroepen die los van de gemeente staat. Tot 2024 zal de gemeente het gebouw huren van KPN dat nog een klein gedeelte van het gebouw in gebruik heeft. Vanaf 2020 moet het museum jaarlijks 135.000 euro huur gaan betalen. Ook de gemeente Venlo zal een deel van het gebouw gaan gebruiken. Na afloop van het huurcontract in 2024 heeft de gemeente Venlo de intentie om het gebouw te kopen voor een kleine drie miljoen euro. Boelens de Gruyter is op dit moment eigenaar van het gebouw.

De nieuwe museumstichting kan een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van 1 miljoen euro tegemoet zien.