MVSA Architects (Amsterdam) levert ontwerpteam voor nieuwbouw Holland Casino Venlo

Holland Casino Venlo is momenteel gevestigd aan de Magalhaesweg 4 te Venlo. Dit jaar vervalt
de ‘planologische regeling’, op basis waarvan het casino tijdelijk op de bestaande locatie mocht worden gehuisvest. In verband met het vervallen van de regeling is Holland Casino voornemens een nieuw casino te ontwikkelen. De ontwikkellocatie ligt op het bedrijventerrein ‘Trade Port Oost’, in de oksel van de A73 en de A67.

Holland Casino is voornemens een overeenkomst te sluiten met één (combinatie van) partij(en) (hierna te noemen: het ontwerpteam), die verantwoordelijk is voor de ontwerpuitwerking tot en met DO-niveau. Het ontwerpteam moet de volgende rollen invullen:
• Architect.
• Landschapsarchitect.
• Constructeur.
• Adviseur installaties.
• Adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Het exacte bedrag waarmee de aanbesteding werd gewonnen door MVSA werd niet bekend gemaakt. Wel dat de laagst ingediende offerte 1,8 miljoen euro was en de hoogste 2,1 miljoen euro.

MVSA Architects was onder andere betrokken bij de bouw van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam, het ING House in Amsterdam en Ministerie van Financiën in Den Haag.