Na fractie Hart-Leers ook CDA achter pilot gratis parkeren centrum Heerlen

Met een posteractie in de etalages van de winkels in de binnenstad riepen de ondernemers de gemeente op om iets te doen aan de parkeertarieven. Zij zien dit als plicht van de gemeente om daarmee nog meer leegstaande winkels, horeca en kantoren te voorkomen.

Marco Peters en Hannie Heine van het CDA Heerlen hebben het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de actie. In een toelichting op de vragen stellen ze sympathiek tegenover het idee te staan:

Het comité verontruste ondernemers luidde eerder deze week de noodklok en stelde dat het de plicht van de gemeente is om bezoekers aan het centrum de eerste twee uur gratis te kunnen laten parkeren in plaats van tarieven van 1,80 euro tot 2 euro per uur. Zij stellen daarom voor om bij wijze van proef tot 31 december parkeren voor de eerste twee uur gratis te maken. Het CDA Heerlen staat sympathiek tegenover dit idee en doet de oproep aan het College de haalbaarheid hiervan verder te onderzoeken.

De vragen die aan het college worden gesteld:
1. Wat is uw reactie op de noodkreet van het comité verontruste ondernemers waarin men stelt dat het de plicht van de gemeente is om bezoekers van het centrum de eerste twee uur gratis te kunnen laten parkeren?
2. Bent u bereid om weer aan tafel te gaan met de ondernemers om deze proef uit te werken en te bekijken of deze haalbaar is, en daarnaast de Raad op de hoogte te houden zodra er vorderingen te melden zijn? Zo nee, waarom niet?
3. Mocht de door de ondernemers voorgestelde proef niet haalbaar zijn, bent u bereid om samen met hen te kijken naar alternatieven?