Netwerk landbouwattachés bezoekt Brightlands Campus Greenport Venlo

“Een deskundig en professioneel gezelschap vanuit de hele wereld maakt kennis met een regio die de hele wereld wil bedienen”. Zo kenmerkt gedeputeerde Hubert Mackus voor Landbouw en Infrastructuur van de Provincie Limburg het werkbezoek van de lokale expert-teams van het Nederlandse Landbouw Attaché’s Netwerk (LAN) aan de Brightlands Campus Greenport Venlo afgelopen dinsdag.

Gert Stiekema, rijkscoördinator van het netwerk, kijkt met tevredenheid terug op een geslaagde kennismaking. “Maar het gaat om het vervolg“, benadrukt Stiekema. “Wat kunnen we echt voor elkaar betekenen? Greenport Venlo en onze mensen laten het hier niet bij. In de toekomst kunnen we de wereld alleen op een verantwoorde wijze voeden als we samen optrekken.”

Informatie van Greenport Venlo aan het netwerk
Het LAN kreeg onder meer informatie over de ‘Brightbox’, een lab voor stadslandbouw (urban farming). Een andere presentatie werd gegeven door Twan Heetkamp Trailers, die de ‘New Cool’ trailer introduceerde. De trailer voor het vervoer van verse producten haalt haar schone en stille energie uit zonnepanelen en uit de kracht die vrijkomt bij het remmen. Flow BV ging in op de actuele ontwikkelingen op het gebied van 3D-printing. Met steeds meer stoffen kan direct, lokaal en precies volgens de wensen van de klant een product worden geleverd. Dit gaat grote gevolgen hebben voor het huidige systeem van massaproductie, opslag en distributie. Ook maakte het LAN kennis met “Innoveins”, een initiatief van de drie Limburgse ondernemers Botany, Blue Engineering en Bluehub, in samenwerking met de Provincie Limburg. Innoveins verbindt de kennis van agrosector met die van de high tech sector en zorgt ervoor dat de innovaties sneller, goedkoper en beter de markt zullen betreden. Innoveins heeft twaalf innovatieclusters gestart, met thema’s als nieuwe teeltsystemen, waterzuivering, authomatic guided vehicles, robotica en urban farming. Het werkbezoek werd afgesloten bij Fontys Hogelschool, waarbij zowel Fontys als het Practice Education & Training Center PETC+ kenbaar maakten wat zij aan buitenlandse studenten en werknemers kunnen bieden.

Samenwerking met het buitenland
De Nederlandse export van land- en tuinbouwproducten is van grote waarde voor de Nederlandse economie. Hierbij gaat het niet alleen om verse producten, maar ook om kennis en techniek. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld het bouwen en inrichten van stallen en kassen en in het verwerken, transporteren of distribueren van voedsel, zijn steeds vaker ook in het buitenland actief. De Limburgse land- en tuinbouw heeft veel kennis en kwaliteit in huis en wil hiermee haar voordeel doen. De Brightlands Campus Greenport Venlo wil toonaangevend zijn op het gebied van voedsel en gezonde voeding, gekoppeld aan high tech systems, slimme logistiek en biobased producten. Mackus: “Veel bedrijven zoeken het buitenland in hun eentje op, maar door krachtenbundeling en gezamenlijke positionering kunnen zij effectiever zakendoen, meer complexe vragen beantwoorden en gemakkelijker nieuwe markten betreden. Om dat in het buitenland voor elkaar te krijgen, moeten de bedrijven zich goed informeren en voorbereiden. Daarom zijn we heel blij dat het LAN juist onze regio bezoekt.”

Wat doet het LAN netwerk?
De landbouwattachés werken op de Nederlandse ambassades in 70 landen om Nederlandse agrobedrijven te ondersteunen. Hiermee helpen zij om de leidende handelspositie van de sectoren agrofood en tuinbouw te behouden en te vergroten. Deze Nederlandse diplomaten doen dit niet alleen. In het land of de regio waar zij actief zijn worden zij gesteund door lokale deskundigen. Deze lokale mensen kennen de zakencultuur, de spelregels, de wetten en voorschriften en de bedrijven en kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn in samenwerking.