Nieuwbouw logistieke ruimte verdubbeld in 2016; Venlo/Venray koploper

In totaal werd in 2016 circa 1.150.000 m2 nieuwe distributieruimte opgeleverd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen circa 585.000 m2 werd opgeleverd.

Het grootste deel van de in 2016 opgeleverde nieuwbouw is te vinden in de regio Venlo/ Venray (205.000 m2), West-Brabant (160.000 m2), Zuid-Limburg (145.000 m2), Amsterdam/ Schiphol (100.000 m2) en de regio Tilburg/Waalwijk (100.000 m2). Wordt er gekeken naar de opgeleverde of in aanbouw genomen distributiecentra vanaf 2011 (in totaal bijna 5 miljoen m2), dan valt op dat meer dan de helft (57%) van de nieuwbouw te vinden is in het zuiden van Nederland (Noord-Brabant 32% en Limburg 25%). In de regio Venlo/Venray, de regio Oss/Den Bosch/Eindhoven en de regio Tilburg/Waalwijk heeft de laatste jaren de meeste nieuwbouw plaatsgevonden.

Het gemiddelde wordt sterk opgetrokken door de groei van het aantal zogenoemde XXL- distributiecentra (vanaf 40.000 m2). In 2016 werden er 8 XXL-distributiecentra gerealiseerd en per ultimo 2016 waren er nog eens 7 in aanbouw. Het grootste betrof de Logistic Campus Holtum in Born (gemeente Sittard-Geleen) waar Leeyen Vastgoed circa 146.000 m2 realiseert. Daarvan is in 2016 circa 97.200 m2 opgeleverd.

Deze schaalvergroting zet naar verwachting komende jaren door. Zo maakte onder meer webwarenhuis VidaXL bekend een XL-distributiecentrum van 100.000 m2 te gaan realiseren in Venlo.

DO Research biedt ondersteuning aan vastgoedpartijen op het gebied van marktinformatie en levert onafhankelijke analyses van alle typen vastgoed op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau.

Bron: DO Research