Nieuwe ICT-opleiding moet gat tussen vraag en aanbod verkleinen

In tegenstelling tot reguliere Ad-ICT opleidingen biedt de Ad-ICT opleiding van Zuyd meerdere specialismen. Hiermee komt Zuyd tegemoet aan de groeiende vraag op de arbeidsmarkt naar, vooral, Web-en App-ontwikkelaars, en ICT Service Officers. Volgens uitkeringsinstantie UWV komen er sinds 2011 elk kwartaal ruim 11.000 nieuwe ICT-vacatures bij, waarvan tachtig procent blijft openstaan.De nieuwe tweejarige opleiding is onlangs positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).

Het bedrijfsleven is niet alleen bij de ontwikkeling van de opleiding betrokken geweest, maar zal ook nauw betrokken zijn bij de uitvoering. De casussen die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn rechtstreeks uit de praktijk gegrepen. In september 2017 start de opleiding ook in deeltijd. Na het afronden van het Ad-programma krijgen studenten het internationaal erkende Associate degree diploma.