Nieuwe invulling horecaleerwerkbedrijf in pand Odeon Venray (persbericht)

Mensen met psychiatrische beperkingen en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op laten doen, talent ontwikkelen en vaardigheden aanleren. Met als doel doorstromen naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, beschut werk of (gesubsidieerd) regulier werk. Dat is wat MET talent in samenwerking met een horecaondernemer gaat doen in het horecaleerwerkbedrijf aan Hoenderstraat 10-12 (het pand Odeon). Het college van B en W heeft besloten hiervoor de komende drie jaren subsidie te geven.

De deelnemers worden begeleid en doen werkervaring op in het horecaleerbedrijf. In maximaal 1,5 jaar tijd worden hun talenten optimaal benut, leren ze sociale en werknemersvaardigheden aan en leren ze hun talenten kennen en benutten, zodat ze na hun opleiding breed inzetbaar zijn.

Verschillende doelgroepen

MET talent is een onderdeel van MET ggz, een zorgaanbieder die zich richt op mensen met een psychiatrische beperking. Maar in het horecaleerbedrijf zijn ook andere doelgroepen welkom. Denk aan jongeren afkomstig uit het praktijk- en voorgezet speciaal onderwijs, werkzoekenden vanuit de Participatiewet en ex-gedetineerden. Deelnemers kunnen op allerlei vlakken werken en ervaring opdoen. Naast het horecagedeelte, is er bijvoorbeeld een huismeester nodig, moet er gepoetst worden en moet de was worden gedaan. Deelnemers worden hierin gecoacht en begeleid.

Iedereen van harte welkom

Bezoekers kunnen bij het horecaleerwerkbedrijf terecht voor een drankje en een hapje. Daarnaast zal vanaf februari 2016 ook het wijkleerbedrijf hier gevestigd zijn. In het wijkleerbedrijf vervullen MBO-leerlingen zorg en welzijn onder professionele begeleiding stage-opdrachten in de wijk. Deze leerlingen zullen in het pand ook maatschappelijke activiteiten organiseren voor kwetsbare inwoners uit de wijk. Zorgpartijen Proteion, MetGGZ, SGL, Unik en de Zorggroep hebben zich verbonden aan de inzet van de maatschappelijke activiteiten in Odeon. Vanuit hun rol in de wijk zullen zij inwoners stimuleren om deel te nemen aan deze activiteiten.

Odeon maximaal benut

Naast het horecaleerwerkbedrijf, het wijkleerbedrijf en een plek voor diverse maatschappelijke activiteiten, biedt Odeon ook ruimte voor verenigingen (zoals zangkoren). Door op deze wijze het pand in de volle breedte te benutten, nemen de kansen van het slagen van het horecaleerbedrijf en wijkleerbedrijf naar verwachting toe.