Nieuwe openstelling Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland

Dit betekent dat bedrijven, kennisinstellingen en steden weer financiering kunnen krijgen voor innovatie. Reden dat deze openstelling zo snel volgt op de vorige, is dat er bij de Zeeuwse, Limburgse en Brabantse ondernemers en steden veel belangstelling blijkt te zijn voor OPZuid subsidie.

Tijdens de vorige openstelling in het voorjaar van 2016, werden 37 projecten ingediend, met een subsidievraag die het beschikbare budget overschreed. Het Comité van Toezicht en de stuurgroep OPZuid zijn enthousiast over de ingediende projecten, daarin gesteund door het advies van nationale deskundigen. De projecten die destijds afvielen, kunnen binnen de nieuwe openstelling opnieuw ingediend worden. Daarnaast komt het signaal uit het veld dat er ook al weer veel nieuwe projecten in ontwikkeling zijn.

Binnen de nieuwe openstelling kunnen projecten ingediend worden, die bijdragen aan versterking van het innovatiesysteem en de overgang naar een koolstofarme economie. Voor beide doelstellingen is een budget van 10 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast wordt het OPZuid gecofinanierd door het Rijk en de drie Zuid-Nederlandse provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Een ander deel van de OPZuid subsidie is gereserveerd voor de slimme uitrol van koolstofarme technologieën in de bebouwde omgeving. Dat wil zeggen: het testen, demonstreren en toepassen van nieuwe technologieën in wijken, steden of regio’s. Daarbij valt te denken aan energiebesparende oplossingen en de implementatie van nieuwe energievormen zoals zonne-energie, windenergie of getijdenenergie.

Aanvragers kunnen hun project indienen tussen 9 januari en 1 maart 2017. Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem, wat betekent dat projecten onderling vergeleken worden op basis van een aantal criteria. De beoordeling van projecten is naar een hoger niveau getild door een onafhankelijke deskundigencommissie. Een zesje is niet genoeg; alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Een belangrijke opmerking van de deskundigen is, dat het niet alleen om de projecten zelf gaat, maar ook wat er daarna gebeurt. Is er een daadwerkelijk marktperspectief? Is er continuïteit als de subsidie wegvalt aan het einde van de projectperiode?

Omdat de lat hoog ligt, kunnen aanvragers terecht bij de provinciale OPZuid contactpersonen en uitvoeringsorganisatie Stimulus Programmamanagement, voor hulp bij het opstellen van een goede businesscase en projectaanvraag. Of het nu gaat om het bespreken van de mogelijkheden en onmogelijkheden, het toetsen van een idee of de beoordeling van concept projectinitiatieven op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Hun contactgegevens zijn te vinden op www.stimulus.nl/opzuid. Daar is tevens de subsidieregeling te vinden en informatie over de wijze waarop subsidie aangevraagd kan worden.