Nieuwe partij van ondernemers, studenten en creatievelingen doet mee aan Maastrichtse verkiezingen

De partij is opgericht is opgericht door mensen, uit onder andere bedrijfsleven, universiteit, politiek, start-up scene, studenten  en mensen uit de creatieve sector. De partij staat voor vooruitgang in de stad door middel van betere representatie van de jonge inwoners. De naam van de partij staat voor Maastricht: Open Eerlijk Democratisch. Initiatiefnemers zijn Rik Wagemans (30) Alexander Lurvink (29), Thomas Schäfer (28), Emy van Trijp (27) en Martin van Rooij (21).

Hieronder het persbericht:

M:OED is een nieuwe beweging door een groep jonge mensen, die de stad als geheel naar de toekomst willen leiden. Dit is essentieel in de stad Maastricht met een dergelijk jonge demografie die niet gerepresenteerd wordt in het lokale politieke bestel. Door een beweging te vormen met mensen vanuit allerlei verschillende achtergronden creëert M:OED een inclusief programma.

Maastricht moet zich bewust worden van het potentieel dat in de regio schuilt. De kansen die in de stad ontwikkeld kunnen worden, mede door samenwerking tussen het bedrijfsleven, de universiteit en de lokale overheid, moeten niet worden tegengehouden door een conservatief bureaucratisch beleid. Die ideeën moeten juist worden gefaciliteerd en doorontwikkeld met een no-nonsense mentaliteit, om lokale problemen zoals braindrain, huisvesting en het eenzijdige cultuurbeleid aan te pakken.

We hebben een open blik op de toekomst nodig, met echte krachtige verbindingen naar onze Europese en Euregionale partners. Maastricht moet naar binnen kijken als het op transparantie en besluitvorming aankomt, maar juist ook naar buiten om optimaal gebruik te maken van de kansen in onze directe omgeving.