Nieuwe Raad van Toezicht voor Stichting Trajekt (Maastricht / Heuvelland)

Bij Stichting Trajekt, de welzijnsorganisatie voor Maastricht en het Heuvelland, is een nieuwe Raad van Toezicht aangetreden. Behalve Marijn Rassenberg, die al deel uitmaakte van de oude Raad van Toezicht, zal de nieuwe raad bestaan uit Hub Meijers (voorzitter), Petra Dassen en Mariëlle Heijltjes.

Hub Meijers was eerder burgemeester en had ook na zijn pensionering in 2014 zitting in verschillende commissariaten. Petra Dassen is sinds 2011 burgemeester van Beesel en Mariëlle Heijltjes is als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Maastricht.

De nieuwe Raad van Toezicht is er in principe voor de duur van een half jaar. Hierna moet er een ‘echte’ Raad van Toezicht komen. De oude Raad van Toezicht bestond naast Marijn Rasenberg uit Ron Leenders, Corry Keulen en Guido Reehuis.

De interim-Raad van Toezicht krijgt als belangrijkste taak het zo spoedig mogelijk aanstellen van een nieuwe (interim-)bestuurder; dit ter opvolging van de huidige interim-bestuurder, Joost Spithoven. Het implementeren van de verbeteradviezen zoals door hem op 8 december jl. neergelegd in een uitvoerig verkenningsrapport, zal voor de nieuwe toezichthouders en (interim-)bestuurder de opgave zijn die Trajekt sterker moet maken en ook in een rustiger vaarwater dient te brengen.

Stichting Trajekt heeft vier hoofdlocaties in Maastricht en een in Gulpen. De welzijnsorganisatie heeft kleinere locaties in Maastricht, Eijsden, Margraten, Meerssen en Valkenburg.