Gedeputeerde Staten Limburg hebben onlangs besloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen met Sibelco en Natuurmonumenten over de herontwikkeling van de Sibelcogroeve. De basis daarvoor vormt een hernieuwd plan van Sibelco, dat als aanzet dient voor de toekomstige ontgrondingsvergunning. Sibelco komt met dit plan tegemoet aan de wensen van de omgeving: de Mijnsteenberg blijft volledig behouden en de groeve wordt al vanaf 2020 grotendeels opengesteld voor publiek. Het plan gaat tevens uit van verlenging van zandwinning in de bestaande groeve tot en met 2032.

Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte: “In nauwe samenwerking met de Provincie en Natuurmonumenten heeft Sibelco het nieuwe plan uitgewerkt. Ze komen met dit plan grotendeels tegemoet aan de wensen van de gemeenten Heerlen en Landgraaf. Belangrijk resultaat is dat de Mijnsteenberg Oranje Nassau IV behouden blijft voor de omgeving. Daarnaast wordt de groeve opengesteld.”

Mark Stulens, directielid Sibelco: “Mede op verzoek van de Provincie hebben we goed geluisterd naar de wensen van de gemeenten. Dat blijkt ook wel uit het hernieuwde plan. We hebben besloten om enkel een verlenging in de tijd van de bestaande ontgrondingsvergunning aan te vragen met maatschappelijke meerwaarde. De Mijnsteenberg blijft dus buiten de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning, die we 1 juni 2018 gaan indienen.”

Eduard Habets, gebiedsmanager Zuid-Limburg van Natuurmonumenten: “We zijn blij met het nieuwe plan, omdat het mogelijkheden biedt voor bijzondere natuur en er tevens ruimte is voor (extensieve) recreatie. De groeve biedt straks leefgebied voor beschermde soorten die kenmerkend zijn voor groevelandschappen, zoals de oeverzwaluw en de oehoe.”