Nog 143.000 euro in subsidiepot innovatieve cultuuragenda Maastricht

Tot nu toe kregen al 53 culturele initiatieven subsidie van de gemeente Maastricht uit de subsidiepot innovatieve cultuuragenda. De subsidieregeling is sinds 2016 van kracht en loopt nog tot juli van dit jaar. In totaal was 500.000 euro beschikbaar. Er rest nog een bedrag van 143.000 euro. Aanvragers kunnen maximaal 10.000 euro subsidie krijgen per project.

De subsidieregeling is een eenmalige impuls om de gewenste innovatie van kunst en cultuur in de stad in gang te zetten. Het doel is om kunst en cultuur meer te verankeren in de stad en om nieuwe verbindingen tussen de kunst- en cultuursector en het publiek tot stand te brengen. Ingediende voorstellen moeten voldoen aan vier criteria om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen. Elk criterium is 2500 euro waard. De 53 initiatieven die zijn beloond kregen een bedrag van 2500 euro tot 10.000 euro. Een belangrijk onderdeel van de regeling is dat er sprake moet zijn van en samenwerking tussen minimaal twee partijen.

Nieuwe samenwerkingsverbanden
De variatie van de tot nu toe ingediende initiatieven is groot. Er worden nieuwe kunstvormen gekoppeld aan oude tradities en er ontstaan samenwerkingsverbanden tussen amateurverenigingen en professionele cultuurspelers. Ook blijkt het Sphinxkwartier een inspiratiebron voor nieuwe initiatieven. De subsidieregeling is ook een middel om bij andere fondsen ook financiƫle middelen los te weken. Zo werkt de regeling als een hefboom voor grotere projecten.

De subsidieregeling is onderdeel van een totaal innovatiebudget voor kunst en cultuur van 1 miljoen euro dat de gemeente in 2016 ter beschikking heeft gesteld. Het geld is als volgt verdeeld:
500.000 euro subsidiegeld voor vernieuwende culturele initiatieven;
250.000 euro voor proeftuinen op het gebeid van creatieve industrie, erfgoed, amateurkunst, jongerenparticipatie en cultuurproductie;
100.000 euro voor de functie van cultuurmakelaar;
150.000 euro voor het maken van een cultuurscan.

Op 13 maart bespreekt de gemeenteraad tijdens een informatieronde de voortgang en het resultaat van het geld dat tot nu toe beschikbaar is gesteld.