Noordlimburgse gemeenten: pool mediators voor conflicten met burgers en ondernemers

De gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas, Bergen en Venlo gaan bij conflicten of meningsverschillen in gesprek met de betrokken inwoners of ondernemers om er samen uit te komen. Dat doen ze met inzet van mediators. Dat zijn procesbegeleiders die de partijen helpen tot een oplossing te komen. De gemeenten zetten hiervoor een mediatorpool op; een groep ambtenaren die tot mediator zijn opgeleid.

De gemeentesecretarissen van de vier gemeenten hebben op 17 maart 2016 een samenwerkingsconvenant getekend. Elke deelnemende gemeente zorgt voor minimaal één gekwalificeerde mediator binnen de organisatie. De mediators worden binnen elkaars gemeenten ingezet om te helpen bij het oplossen van conflicten en meningsverschillen. Het officiële startsein voor de mediatorpool is gegeven tijdens een druk bezocht gezamenlijk openingscongres op dezelfde dag.

Bij mediation helpt een onafhankelijke persoon, de mediator, partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het doel is een resultaat dat voor alle partijen aanvaardbaar is. Mediation heeft zijn waarde bewezen. Jaarlijks worden vele duizenden conflicten via mediation naar tevredenheid van alle partijen opgelost. Ook overheden zetten het steeds vaker in bij het voorkómen of oplossen van conflicten. Het is een effectieve methode die goedkoper is dan een gang naar de rechter. Bovendien is mediation een goede investering in de verbetering van de relatie tussen inwoners, ondernemers en overheid.

SONY DSC