Nophadrain in Kerkrade gaat duizenden m2 dak aanleggen in Sittard

Dat gebeurt terwijl Nophadrain sterk is uitgebreid. Het heeft € 1,5 miljoen daarin geïnvesteerd.

Hieronder een interview met Jasmina Paulzen, marketing en communication manager van Nophadrain.

Hoe zijn jullie aan die opdracht gekomen?

Wij bewerken de markt door projectopvolging en advisering van architecten en projectontwikkelaars. Dat is ook zo gegaan met het project “Ligne – Sittard”. De uitdaging van dit project was het realiseren van een begaanbare en een berijdbare verharding op de ondergrondse parkeergarage van het project.

Het project wordt gerealiseerd door Du Pré Groenprojecten, een landschapshovenier met wie wij nauw samenwerken en al diverse projecten hebben gerealiseerd.

2. Hoeveel omzet levert zo’n opdracht op? Hier kunnen wij helaas niets overzeggen omdat de opdracht aan Du Pré Groenprojecten niet alleen bestaat uit het aanleggen van de Nophadrain Gebruiksdaksystemen, maar ook de inrichting betreft van de openbare ruimte.

3. Om hoeveel m² gaat het? Het dak van de parkeergarage is circa 2.400 m². Dit wordt voor het grootste deel voorzien van het Nophadrain Parkeerdaksysteem. Een klein deel, ca. 300 m² is begaanbaar en wordt voorzien van het Nophadrain Terrasdaksysteem

4. Verder hebben wij laatst een verhaal gebracht dat er sprake is van een uitbreiding van jullie bedrijf. Van hoeveel naar hoeveel mensen en m² gaan jullie in Kerkrade? Wij zijn de laatste vijf jaar flink gegroeid naar ca. 25 medewerkers. De productiecapaciteit wordt uitgebreid als ook de opslagcapaciteit. Het oppervlak gaat van circa 6.000 m² naar 10.000 m². Door de uitbreidingen verwachten we in de komende jaren het personeelsbestand aanzienlijk uit te breiden (+20%).

De uitbreiding is noodzakelijk door een toenemende vraag naar onze Groendak- en Parkeerdaksystemen uit binnen- en buitenland. De bouw gaat deze maand van start en wij hopen vóór de zomer de nieuwbouw feestelijk te openen. U wordt hierbij alvast van harte uitgenodigd.

5. Wie is de eigenaar van de onderneming? Het bedrijf is in 1990 opgericht door Stephan. M. Droog en in 1993 gevestigd in Zuid-Limburg. Droog is de directeur van Nophadrain en medeverantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling van de Nophadrain Gebruiksdaksystemen (groene daken die vaak gecombineerd worden met begaanbare en berijdbare verhardingen).