De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed heeft in 2017 een overwegend positief beeld te zien gegeven. Dat was deels te danken aan de gecontinueerde groei van de economie. Uit nieuwe cijfers van NVM Business blijkt dat op zowel de gebruikersmarkt als de beleggingsmarkt vorig jaar sprake was van een grote vraag naar kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels.

Voor de Nederlandse kantorenmarkt is 2017 positief verlopen, want in vrijwel alle sectoren was sprake van meer vraag naar kantoorruimte. Op de vrije markt – dus exclusief de categorie eigenbouw – werd circa 1,13 miljoen m² verhuurd en verkocht. Hoewel de markt een levendige aanblik bood, lag de opname van kantoorruimte iets beneden het niveau van 2016. Net als in andere jaren had het grootste deel van de opname betrekking op bestaande gebouwen. In de categorie nieuwbouw werd ongeveer 92.000 m² opgenomen.

Afname structurele leegstand kantoren
Doordat de meeste verhuurtransacties in bestaande gebouwen plaatsvonden en bovendien veel langdurig leegstaande kantoren door middel van sloop en herbestemming aan de voorraad werden onttrokken, daalde het direct beschikbare aanbod in Nederland van 7,8 miljoen m² eind 2016 naar 6,7 miljoen m² ultimo 2017. Gerelateerd aan de totale voorraad liep de leegstand terug van 16 procent naar iets meer dan 14 procent. Ook de structurele leegstand ging verder omlaag. In totaal werd vorig jaar zo’n 955.000 m² kantoorruimte aan de voorraad onttrokken. De leegstand liep vooral terug in de Randstad, waar in de grote steden sprake is van een te beperkt aanbod van moderne, goed gesitueerde kantoren.

Opgeteld kochten beleggers in 2017 voor ongeveer € 5,4 miljard aan kantoren, een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Traditiegetrouw vormden buitenlandse beleggers de belangrijkste groep kopers, met een totaal investeringsvolume van iets meer dan € 4 miljard. Van de buitenlandse beleggers waren de Amerikaanse en Duitse fondsen het meest actief. Opvallend was dat naast buitenlandse beleggers ook Nederlandse investeerders meer interesse toonden voor de kantorenmarkt.

Vooruitzichten voor 2018 gunstig
NVM Business verwacht dat de vraag naar commercieel vastgoed ook in 2018 op een hoog niveau zal liggen. Mede dankzij de aanhoudende vraag naar grootschalig logistiek vastgoed, zijn de vooruitzichten met name voor de bedrijfsruimtemarkt gunstig. Daarnaast zal het aantal kooptransacties door de aanhoudend lage rente en het toenemend ondernemersvertrouwen een verdere stijging te zien geven, een trend die het afgelopen jaar nog niet overal zichtbaar was in Nederland. Ook voor de kantorenmarkt verwacht NVM Business meer vraag en een verdere daling van de leegstand. De vraag naar winkelruimte zal sterk afhangen van de mate waarin het consumentenvertrouwen zich dit jaar ontwikkelt. Op de beleggingsmarkt zal sprake zijn van een aanhoudend grote vraag, die – net als in 2017 overigens – voor een belangrijk deel zal worden aangewakkerd door de ruime beschikbaarheid van geld en de lage rentetarieven op de kapitaalmarkt.