Ochtendploeg Trespa (Weert) legt werk neer

De cao van de Trespa-medewerkers is al in april verlopen en sindsdien zijn er al zes onderhandelingsrondes geweest. Donderdag om 18 uur verliep het ultimatum, zonder dat Trespa iets heeft laten horen.

Daarin vragen de medewerkers een hoger loon, verlenging van het sociaal plan en een onderzoek naar de werkingssfeer van de cao. Vanaf vrijdag 24 november legt de ochtendploeg iedere dag zijn werk neer, behalve in het weekend. De stakingen gaan door totdat de directie van Trespa alle eisen van de bond inwilligt.

Adem Akdeniz, bestuurder FNV Procesindustrie: “Het is uniek dat de medewerkers van Trespa gaan staken. Dat doen ze omdat hun werkgever niks collectiefs wil regelen. Unaniem staan de medewerkers achter de staking en de actiebereidwilligheid is ongekend hoog. Het liefst maakt de directie met de ruim 600 medewerkers persoonlijke afspraken. Deze situatie zorgt voor een onrechtvaardig verschil en onzekerheid onder de mensen zonder cao. Ze worden zo overgeleverd aan de willekeur van de werkgever. Dat is absurd natuurlijk.”

De helft van de ruim 600 medewerkers bij Trespa valt niet onder de Trespa-cao. Volgens de vakbond regelt de directie tegenwoordig ontslagen via individuele vaststellingsovereenkomsten in plaats van een sociaal plan bij ontslag vanwege economische redenen. Akdeniz: “Trespa wil speelruimte om mensen naar willekeur te belonen. Wij staan voor rechtvaardige en gelijke beloning voor medewerkers onder de bescherming van de cao en een sociaal plan. Niet voor niets keren de medewerkers zich unaniem tegen hun baas. Het gaat bijvoorbeeld over het lage loonbod, maar dat is slechts één voorbeeld.”

Eisen

De eisen van de medewerkers zijn een verantwoorde 2,5% loonsverhoging en geen ontslagen via individuele vaststellingsovereenkomsten. In plaats daarvan moet het in april verlopen sociaal plan met terugwerkende kracht worden verlengd en alsnog geldig worden voor de ontslagen medewerkers die vanwege economische redenen hun baan verloren. Daarnaast zijn de eisen uit het ultimatum: betaling van de WGA-premie door de werkgever voor de doorbetaling van ziekte, een tegemoetkoming van 30 euro voor ziektekosten en vijf extra garantiebanen voor mensen met een grote stand tot de arbeidsmarkt. Ook moet er een onderzoek komen naar enorme groep die niet onder een cao valt en in onzekerheid zit.