OCI Nitrogen Geleen werkt mee aan ammoniak als duurzame superbatterij (opslag overtollige energie)

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) heeft partijen uit de energie- en chemiesector bij elkaar gebracht in een uniek project ‘Power to Ammonia’.

Als één van de samenwerkingspartners levert OCI Nitrogen de kennis over ammoniak, de markt, veiligheid en transport. Het doel van het project is om het overschot aan duurzaam geproduceerde energie uit windenergie of zonne-energie om te zetten naar ammoniak. OCI Nitrogen is groot voorstander van dit initiatief dat helemaal past in het topsectorenbeleid. Een goede samenwerking tussen private en publieke partijen is noodzakelijk om nieuwe technologieën te ontwikkelen en verder op te schalen zodat deze nieuwe technologieën een bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

Duurzame ammoniak

Door de toename van het aantal windturbines en zonnepanelen neemt het aanbod van duurzame elektriciteit de komende jaren fors toe. Op moment dat er een overschot is, bijvoorbeeld in de zomer bij zonnig weer, kan deze met kleinschalige installaties ter plekke worden omgezet in ammoniak. Deze duurzaam geproduceerde ammoniak kan voor diverse doeleinden worden gebruikt.

Geen CO2 uitstoot

Met bestaande technologie kan ammoniak worden gemaakt door water met behulp van elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt onder hoge druk met stikstof uit de lucht omgezet in ammoniak. Voordelen van ammoniak zijn dat het vloeibaar kan worden opgeslagen in grote tanks, een hoge energiedichtheid heeft en schoon kan worden verbrand.

Nuon heeft inmiddels bekendgemaakt haar Magnum-centrale in de Eemshaven te willen omzetten naar het gebruik van ammoniak. De bedoeling is dat de centrale binnen tien jaar draait op duurzame ammoniak als brandstof. Bij de verbranding komt alleen stikstof en waterstof vrij, maar geen CO2.

Vergroening

“Met dit project dragen wij bij aan het efficiënter maken en verder opschalen van deze elektrificatie technologie. Uiteindelijk zal dit leiden tot een verdere vergroening van de energie-intensieve industrie”, aldus Ruud Swarts, Technology Manager Sustainability and Energy Efficiency. “Wij leveren de kennis over ammoniak, de technologie, de markt, veiligheid en transport. Stel je maakt op lokaal niveau ammoniak. Dan denken wij mee in business cases en logistieke oplossingen.”

Het project is een samenwerkingsverband van ISPT, Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel.