Omwonenden van Maastricht Aachen Airport sluiten zich aan bij de organisatie Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart,een samenwerkingsverband van zes bewonersgroepen die zich zorgen maken over diverse vormen van overlast die ontstaan door de groei van het vliegveld in hun regio.

Behalve de omwonenden van de Limburgse luchthaven hebben ook bewonersverenigingen vanuit Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde een actiegroep opgericht. Door zich samen te voegen, hopen de groeperingen sterker te staan in hun protest. Zij willen dat het kabinet prioriteit geeft aan de gezondheid van mensen, het milieu en klimaat.

Op 23 juni vindt in diverse steden verspreid over het land het Landelijk Protest Luchtvaartgroei plaats.