In alle regio’s is de omzetontwikkeling van het mkb in 2017 goed. In Limburg haalde het midden- en kleinbedrijf echter beduidend minder omzetgroei dan de rest van Nederland. Opvallend is er in het zuiden wel weer een hogere winstversnelling laat zien. Dit laatste heeft te maken met het feit dat de bedrijfskosten in Limburg minder stijgen dan in de rest van het land. Ook andere zuidelijke provincies zoals Brabant en Zeeland laten dit beeld zien: minder snelle omzetstijging maar wel relatief goede winsten.

In Nederland als geheel en vooral in het noorden was het beeld precies andersom. De omzet steeg juist snel met gemiddeld 8%. Dat is zelfs een versnelling ten opzichte van 2016, waarin 7,4% omzetstijging werd genoteerd. Opvallend is dat de winst in het noorden echter juist weer achterblijft in tegenstelling tot Limburg. Zo daalde de groei van het resultaat voor belasting van 31,5% in 2014 naar 15,7% in 2017 gezien over heel Nederland. De reden dat de winstgroei in de rest van Nederland achterblijft heeft te maken dat met name in het noorden de personeelskosten steeds meer op het budget drukken van mkb-bedrijven. De stijging van de personeelskosten was met 8,1% gemiddeld zelfs hoger dan de stijging van de omzet.

Dit alles blijkt uit het SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’, dat gebaseerd is op een grootschalige cijferanalyse van 180.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase.