On­der­te­ke­ning Lim­burgs Ener­gie Ak­koord

Op dinsdag 20 februari vindt op de Brightlands Chemelot Campus (Sittard-Geleen) de ondertekening van het Limburgs Energie Akkoord (LEA) plaats. Met deze ondertekening beloven de grootse Limburgse energiegebruikers aan elkaar en aan de provincie om een duurzamere energiehuishouding een prominente plek in hun bedrijfsvoering te gaan geven. Het terugbrengen van de Limburgse CO2-emissie is van levensbelang en met dit Energieakkoord hoopt Limburg een stevige bijdrage te leveren aan het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen.

De deelnemende bedrijven en overige partijen worden structureel bij elkaar gebracht om kennis en ervaringen uit te wisselen, invulling te geven aan toekomstscenario’s, te discussiëren over investeringsbeslissingen op het gebied van verduurzaming. Ook energiescans en onderzoeken naar technische haalbaarheid van energie-oplossingen maken onderdeel van het LEA uit.

Het Limburgs Energie Akkoord wordt ondertekend door: Chemelot (Geleen), VDL-Nedcar (Born), E-Max Sustainable Aluminium (Kerkrade), Mosa (Maastricht), Océ-Technologies (Venlo), O-I glasfabriek (Maastricht), Rockwool (Roermond), Sappi (Maastricht), Smurfit Kappa (Roermond), Tredegar Film Products (Kerkrade), Trespa Innovations (Weert), WEPA Nederland (Swalmen), de Limburgse Werkgevers Vereniging LWV, de gemeente Maastricht (vanwege het Maastrichts Energie Akkoord) en de Provincie Limburg. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (uitvoeringsdienst van het ministerie van EZK) en netwerkbeheerder Enexis ondersteunen het Akkoord.