Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het Leeuwterrein zijn geschorst door de voorzieningenrechter van de Raad van State. Voorlopig kan in afwachting van de bodemprocedure dus de ontwikkeling tot amusementsterrein niet doorgaan.

De gevolgen hiervan voor de planning zijn, voor zover nu mogelijk, in kaart gebracht. Projectontwikkelaar Wyckerveste laat alleen nog werkzaamheden uitvoeren en afronden die samenhangen met het borgen van de kwaliteit van het reeds aangebrachte werk en het veiligstellen van de bouwplaats.

Bedoelde werkzaamheden zullen in de weken 17, 18 en 19 (tot 13 mei) worden uitgevoerd. Daarna zal het werk stil komen te liggen in afwachting van een uitspraak in de lopende procedure. De zittingsdatum voor de behandeling van de bodemprocedure is nog niet bekend.

Er blijven ook op termijn echter nog werkzaamheden op het Leeuwterrein, want er is een depot ingericht door de civiele aannemer die in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul aan het werk is in de Valkenburgerstraat. Omdat dit geen verband heeft met het bestemmingsplan en omgevingsvergunning van het Leeuwterrein, gaan die werkzaamheden wel door. Dit betekent dus dat er wel (bouw)activiteit blijft op het Leeuwterrein, alleen vanuit een ander project