Ondernemer neemt niet of nauwelijks vakantie

Dit wordt duidelijk uit een onderzoek naar de tijdbesteding van de Nederlandse ondernemer dat is uitgevoerd in opdracht van Teamleader. Bijna 20 procent van de Nederlandse ondernemers geeft aan nooit vakantie te nemen. Voor hen staat het hele jaar dus in het teken van werken, zonder écht even rust te hebben. Eén op de drie ondernemers neemt slechts één keer per jaar minimaal één week vakantie en 31 procent zegt twee keer per jaar minimaal één week vakantie te nemen.

Dat er ook een verschil bestaat tussen vakantie nemen en daadwerkelijke rust, blijkt wel uit het onderzoek. Voor slechts 25 procent staat een vakantie gelijk aan helemaal niets doen. Deze groep zet hun telefoon uit, kijkt niet naar de mail en laat het werk volledig los. Daarentegen geeft 60 procent van de bevraagde ondernemers aan dat ze voor dringende zaken bereikbaar blijven en zij houden ook hun mail en telefoon in de gaten. De laatste groep (13%) zegt zelfs de gang van zaken op kantoor voortdurend op afstand te volgen. Echt uitrusten zit er voor hen dus niet in.