Ondernemer verliest miljoen op lening, notaris Brunssum vrijuit

Een – inmiddels ontbonden – maatschap van notarissen in Brunssum gaat vrijuit bij een verhaal dat speelt in de jaren tot  2015 waarbij een ondernemer ruim één miljoen euro leent aan een andere ondernemer en even later zijn geld kwijt is. Want degene die het dikke miljoen moest terugbetalen ging failliet.

Het uitgeleende bedrag werd enkele  jaren gedekt door hypotheken op de bedrijfspanden van de lener. De transacties werden keurig door de notaris vastgelegd. Op enig moment komt er een deal tussen de twee ondernemers waarbij de geldgever zijn lening met hypothecaire zekerheid verkoopt aan de ander. Die betaalt de koopprijs niet met euro’s, maar met een schuldverklaring. Een verklaring waarbij hij de schuld accepteert en zegt dat hij die schuld gaat aflossen. Ook die transactie wordt bij de notaris in Brunssum vastgelegd.

Over de achtergrond van die transactie – Waarom zou je je zekerheden opgeven? – zegt het vonnis van de rechtbank in Maastricht niets. Er wordt in het vonnis alleen duidelijk dat de ABN bank doende was zijn zekerheden voor haar vordering op  de lenende ondernemer uit te breiden.

Even later gaat het mis. Het bedrijf van de ondernemer die de schuld nog moet terug betalen gaat failliet. Zich buiten de andere schuldeisers in het bankroet om verhalen op het onroerend goed kan de geldgever niet meer, want hij is geen hypotheekhouder meer. Dat is inmiddels de ABN bank, die zich voor het incasseren van haar vordering dus wel kan verhalen op het onroerend goed.

De ondernemer die geld uitleende spreekt vervolgens de notaris aan. Die had hem moeten waarschuwen dat bij zijn rechten verloor bij de omzetting van de lening met hypotheek in een schuldverklaring. En als hij hem al gewaarschuwd had, had de notaris zich ervan moeten verzekeren dat die boodschap ook daadwerkelijk begrepen was.

De notaris meldde dat wel degelijk uitvoerig genoeg is stilgestaan bij de gevolgen van de schuldomzetting.

Opmerkelijk: in een uitgebreide verklaring over de gang van zaken gooit de geldgever voor zichzelf de deur  -bewijstechnisch – in het slot, als hij letterlijk opschrijft: “…Tijdens de bijeenkomsten met de notaris heeft deze genoemd dat de hypothecaire zekerheden eraf gingen…”

De rechtbank is snel klaar met de zaak: de notaris gaat vrijuit, is niet aansprakelijk voor de geleden schade.

De ondernemer die naar een dik miljoen euro’s kan fluiten moet wel nog de proces- en advocaatkosten van ruim tien mille betalen.