Ondernemers positief gestemd en verwachten meer banen

De stemming van Nederlandse ondernemers is aan het begin van het tweede kwartaal onveranderd positief. In een aantal sectoren, zoals in de informatie en communicatie en horeca, verbeterde het sentiment. In andere sectoren, zoals de detailhandel, daalde het vertrouwen. Ondernemers verwachten een uitbreiding van de werkgelegenheid. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.
Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het tweede kwartaal uit op bijna 9, nagenoeg gelijk aan vorig kwartaal. Het ondernemersvertrouwen is nu tweeënhalf jaar positief. In 2011 werd met 10,1 de hoogste stand gehaald, waarna het vertrouwen afnam en omsloeg naar negatief. Sinds halverwege vorig jaar bevindt het vertrouwen zich dicht onder het vorige hoogtepunt. Het positieve vertrouwen valt samen met de aanhoudende economische groei.

Meer werkgelegenheid verwacht

Niet alleen bevindt het ondernemersvertrouwen zich al geruime tijd op een hoog niveau, ook neemt het aantal ondernemers toe dat uitbreiding van de werkgelegenheid verwacht. Het aantal ondernemers dat een toename van de personeelssterkte verwacht, is op zijn hoogst sinds het begin van de metingen in 2008.

In de delfstoffenwinning, de industrie en de persoonlijke dienstverlening verwachten weliswaar meer ondernemers een afname van de personeelssterkte dan een toename, maar dat verschil wordt steeds kleiner. In alle andere sectoren is juist het aantal ondernemers met groeiverwachtingen voor de personeelssterkte groter dan het aantal dat een afname verwacht.