Ondernemers willen vijf jaar verder met BI-zone Swalmen

Uit een draagvlakmeting is gebleken dat er voldoende steun  is voor de voortzetting van de BIZ Centrum Swalmen voor een periode van 5 jaar.

“Ondernemers in Swalmen zien gelukkig de noodzaak van krachtenbundeling in.” zegt wethouder Angely Waajen (Economische Zaken). “In tijden waarin retail overal onder druk staat, wordt die samenwerking nóg belangrijker. Ik ben erg blij dat ze weer gekozen hebben voor voortzetting van dat partnerschap in het mooie Swalmen.”
Investeren in openbare ruimte

Het BIZ-principe staat voor een opwaardering van de openbare ruimte in brede zin waarbij vanuit het collectief wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door middel van kerstdecoratie, bloemendecoratie of een extra verwijdering van onkruid. Het is een fonds voor en door ondernemers. Ze bepalen zelf op welke wijze de middelen besteed worden, de gemeente verzorgt alleen de jaarlijkse heffing en inning.

De gemeente Roermond heeft de stemming op verzoek van de ondernemers in Centrum Swalmen wederom georganiseerd en gefaciliteerd. Voor de zones: de binnenstad en de 5 bedrijventerreinen Merum, Roerstreek, Willem Alexander, Swalmen en Stadsrand Noord, was reeds voldoende steun aanwezig en zijn de nieuwe zones per 2016 reeds in werking getreden.
Voor centrum Swalmen moest de vereiste response meer dan 50% zijn en twee derde moest voor stemmen.
Over de BIZ

In 2010 en 2011 werd al op basis van de experimentenwet BIZ voor in totaal 8 Gebieden een BI zone opgericht die het mogelijk maakte voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de openbare ruimte waarbij zogenaamde “freeriders” werden uitgesloten omdat het hier gaat om een verplicht ondernemersfonds. Inmiddels is deze wet omgezet naar een permanente wetgeving. De te doorlopen procedure blijft nagenoeg hetzelfde waarbij allereerst een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten tussen gemeente en BIZ Stichting en vervolgens een BIZ belastingverordening wordt vastgesteld in de gemeenteraad. Deze treedt pas in werking als door middel van een draagvlakmeting is aangetoond dat er voldoende draagvlak aanwezig is.