Onderwijsdienstverlener Stichting Vizyr (Heerlen) maakt doorstart

Curator Cristian Slegers van Aben & Slag advocaten in Weert heeft overeenstemming bereikt met ONS Onderwijsbureau over een doorstart van de activiteiten per 1 april 2017. Daarmee kan werkgelegenheid worden behouden voor omstreeks 40 werknemers en kan de dienstverlening naar de klanten (scholen) vanaf 1 april 2017 worden gecontinueerd. De klanten zijn meegenomen in het traject om te komen tot een succesvolle doorstart, hetgeen erin heeft geresulteerd dat het merendeel van de klanten commitment heeft gegeven aan ONS Onderwijsbureau.

Van de 80 medewerkers die in de vestiging Heerlen werkzaam waren, blijven er zo’n 35 hun baan behouden, laat curator Cristian Slegers weten.

Vizyr had vestigingen in Heerlen, Rotterdam en Alkmaar (Kinobi) en er werkten ongeveer 100 medewerkers. Door het vertrek van Stichting BOOR uit Rotterdam als klant van Stichting Vizyr werd in januari al de vestiging in Rotterdam gesloten. Slegers laat weten dat de vestigingen in Heerlen en Alkmaar door de doorstart open kunnen blijven.

De kartrekkers van ONS Onderwijsbureau zijn Ed Cools, René Kerstgens en Daphne Burgerhof, thans nog als MT leden betrokken bij Vizyr en Kinobi. ONS Onderwijsbureau zal de activiteiten in een stichtingsvorm op non-profit basis continueren vanuit Heerlen en Alkmaar.

ONS Onderwijsbureau zal net als Vizyr en Kinobi de financiële-, personele- en salarisadministratie verzorgen voor scholen in met name het primair onderwijs. Naast deze administratieve basis zal zij onderwijsorganisaties ondersteunen met dynamische managementinformatie, innovatieve ICT-platformen en (strategische) adviezen.

De curator zal de activiteiten van Vizyr en Kinobi continueren tot 1 april 2017. De komende week zal de doorstart nader worden uitgewerkt en zal de transitie naar ONS Onderwijsbureau worden voorbereid.

De doorstart is mede mogelijk gebleken door de inzet van het personeel van Vizyr en Kinobi in de afgelopen periode en door de opgebouwde goodwill bij de klanten in de voorbije jaren.