Onderzoek naar veiligheid industriecomplex Chemelot (Sittard-Geleen)

Directe aanleiding is de brand bij Sabic op 28 december 2016, waarbij één medewerker om het leven is gekomen en één zeer zwaar gewond is geraakt. Omdat de Raad de afgelopen twee jaar ook zes andere voorvallen op het terrein heeft onderzocht, wil de Raad deze zeven voorvallen in samenhang bezien.

Chemelot is een groot industriecomplex van voornamelijk bedrijven uit de chemische industrie. De bedrijven werken samen onder de vlag van Chemelot, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen en crisisbeheersing bij incidenten. Het is in Nederland bijzonder dat het grote aantal chemische bedrijven op Chemelot zijn ondergebracht in één vergunning. In het onderzoek naar het industriecomplex wil de Raad achterhalen hoe de beheersing van veiligheid is georganiseerd en functioneert bij de betreffende bedrijven en op het overkoepelende niveau van Chemelot. Ook wil de Raad het overheidstoezicht op de bedrijven en het complex onderzoeken.

Aan 1Limburg laat Chemelot weten dat ze volledige medewerking aan het onderzoek verlenen. Ze verwachten dat dit onderzoek mede zal bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid in hun fabrieken. Op de resultaten zal het nog even wachten zijn, want de verwachting is dat het onderzoek pas over een jaar wordt afgerond.