Het college van burgemeester en wethouders van Roermond heeft een vrouwelijke ambtenaar ten onrechte strafontslag aangezegd wegens ernstig plichtsverzuim. Dat blijkt uit een vernietigend vonnis van de Centrale Raad van Beroep.

De vrouw meldde zich al jarenlang met regelmaat ziek en bij de gemeente bestond de indruk dat dit te maken had met haar ongezonde levensstijl. Na overleg met de bedrijfsarts werd haar te verstaan gegeven dat ze een cursus stoppen met roken moest gaan volgen, twee keer per week verplicht naar de sportschool moest en een diëtiste zou raadplegen. Het college maakte daar een dienstopdracht van. Toen bleek dat de ambtenaar zich totaal niet aan de afspraken hield, was voor B en W de maat vol.

De Centrale Raad van Beroep dacht daar heel anders over en veegde het strafontslag van tafel. Volgens de raad vielen de opdrachten ‘ver buiten de arbeidsrelatie’ en was er daardoor sprake van een ‘onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’ van de ambtenaar. Ook de beschuldiging dat ze tijdens haar ‘proeftijd’ op het werk bij herhaling door collega’s slapend werd aangetroffen maakte geen enkele indruk. Volgens de raad is dat niet meer na te gaan omdat de vrouw het zelf ontkent en de gemeente geen concrete voorbeelden noemt. Wel kan het de ambtenaar worden verweten dat ze zonder opgaaf van redenen een keer vier uur is weggebleven van kantoor. Maar om dat als ‘ernstig’ plichtsverzuim te kwalificeren, vindt de raad veel te ver gaan.