Online assessment prima startpunt voor eerste keuze


ILLUSTRATIE THINKSTOCK

GITP is met ruim 250 specialisten, 11 vestigingen en een landelijke dekking de grootste adviseur in Nederland op het gebied van human resources. Rond de 5000 bedrijven en instellingen, van groot
tot klein, schakelden afgelopen jaar het bureau in voor assistentie bij onder andere de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Vaak intensieve trajecten met meerdere persoonlijke gesprekken en verschillende (praktijk)assessments. Met een belangrijke rol voor de psycholoog. Hij of zij immers is verantwoordelijk voor het
eindadvies: is de kandidaat wel of niet geschikt voor de functie? Wat zijn de sterktes en ontwikkelpunten? Tegelijk afficheert GITP zich, net als de concullega’s, met online assessments om snel een
selectie te kunnen maken uit een grote groep sollicitanten. Botst dat niet met de zorgvuldige, persoonlijke aanpak? 

Uitstekend instrument
„Nee”, zegt Tanja Hulswit, regiodirecteur Zuid-Nederland van GITP waaronder de Maastrichtse vestiging valt. „Een online test kan een uitstekend instrument zijn. Daarom heeft GITP in 2010 het
bedrijf PiCompany overgenomen, gespecialiseerd in online assessments. Het zijn gevalideerde tools die perfect aansluiten bij onze assessments. Online kunnen organisaties snel en betaalbaar een
eerste keuze maken uit grotere groepen sollicitanten. Dan geven de testresultaten voldoende input om te beslissen of iemand op gesprek komt en welke assessments vervolgens nog gedaan worden.
Voor bepaalde functies is het niet nodig om diep in het karakter of de eigenschappen van kandidaten te duiken. Het is maar wat een werkgever en deelnemer willen weten. Men heeft zelf de regie in
handen bij het inzetten van online tests. Bij de meer veeleisende functies volstaat een online test alléén niet, dan is er vaak ook behoefte aan een advies van een expert. Ik denk niet dat het in
Nederland veel voorkomt dat een gemeentesecretaris, vennoot of manager wordt aangenomen zonder een zorgvuldig selectieproces, ondersteund door een persoonlijk assessment met beoordeling
door een psycholoog.”

Wij merken dat veel werknemers zo’n test zien als een cadeautje. Het is het bewijs dat een baas in je wil investeren, je
serieus neemt.

Sleutelfuncties
Tanja Hulswit is niet bang dat de online tests uiteindelijk het werk van de psycholoog of andere specialisten uithollen. „Integendeel. Het is cruciaal dat zeker op sleutelposities de juiste mensen
terechtkomen. Een assessment-traject duurt soms een halve dag, meestal een dag. Om boven water te krijgen of iemand echt geschikt is en om zijn toekomstige ontwikkeling helder in kaart te
brengen, is een online toets onvoldoende. Psychologen hebben ruime ervaring om met behulp van verschillende methoden te kijken naar de match tussen de persoon, de rol, het team, de organisatie
en de context. Het gaat ook om referentiekader, en om gevoel, om een inschatting. In gesprekken of in praktijksituaties zie je hoe iemand te werk gaat, en wat zijn of haar voorkeursstijl is, met voor-
en nadelen.”

Intern
Assessments worden ook ingezet voor loopbaanvragen en ontwikkelvragen, bijvoorbeeld bij interne functiewijzigingen. Het gaat dan om mensen die promotie willen maken of bijvoorbeeld willen
doorschuiven van een salesfunctie naar een managementfunctie. „Dan is de vraag of zo’n stap past, en wat er nog moet worden ontwikkeld om de nieuwe rol goed te kunnen vervullen. Hiervoor
hebben we het Talent Development Assessment ontwikkeld. Hiermee krijgen deelnemers en werkgevers een grondig beeld en een gericht ontwikkeladvies. Dit betreft ongeveer de helft van onze
assessments.”

MKB
GITP richt zich ook op het mkb. „Vaak familiebedrijven waarin het niet altijd eenvoudig is om elkaar te beoordelen. De sleutelfuncties worden bezet door familieleden of mensen die er al heel lang
werken. Juist hier kunnen assessments door een onafhankelijk bureau van grote waarde zijn. Dat geldt ook als de opvolging geregeld moet worden. Een objectieve onafhankelijke toets met een
ontwikkelplan is dan goud waard.” De wervings- en selectiebureausen adviseurs hebben moeilijke jaren achter de rug. Ook GITP. „We zien nu heel duidelijk dat er weer meer beweging is op de
arbeidsmarkt, waardoor ook de vraag aantrekt. Het aantal vacatures groeit en werkgevers zijn zich er zeer goed van bewust dat het aannemen van mensen zorgvuldig moet gebeuren. Natuurlijk
hangt aan een assessment een prijskaartje, maar de verkeerde keuze maken is stukken duurder. Daarbij is een assessment een uitstekend instrument om mensen te binden en zo goed mogelijk in te
zetten. Het kan de basis zijn voor een loopbaanplanning. Een online toets kan dan een prima startpunt zijn. Wij merken dat veel werknemers zo’n test beschouwen als een cadeautje. Het is het bewijs
dat een baas in je wil investeren, je serieus neemt.”